Přednášky


Prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.

M. Grünerová - Lippertová, Neurorehabilitační sekce Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. „DMO z pohledu historie“, Praha, 21.3.18 (Seminář)


M. Grünerová - Lippertová, ESC 2018,Neurobehavioural deficits in postacute stroke rehabilitation , Atény,11.4.2018( konference);

M. Lippert-Grüner, Vereinigung Süddeutcher Orthopäden und Unfallchirurgen e.V. (VSOU), “Indikationen für Botulinumtoxin aus neurologischer Sicht, Baden Baden, 26.4.2018; (kongres)


M. Grünerová - Lippertová,XXV.sjezd Společnosti RFM, „Role botulotoxinu v rehabilitaci chůze“, Luhačovice, 26.5.2018;


M. Grünerová - Lippertová, XIV. Vinohradské odpoledne, KRL FNKV- Rehabilitace parkinsoniků, „Parkinsonova nemoc v kostce a nové trendy v léčbě“. 30.5.2018, Praha


M. Grünerová - Lippertová. Rehabilitation outcome 6 months of severe traumatic brain injury and decompressive craniectomy. 12th International Society of Physical and Rehabilitation Medicine World Congress will take place in Paris, France, from 8-12 July, 2018


M. Grünerová - Lippertová , XII. Brandýské sympózium, “Hemiparetické rameno”, Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, 20.9.2018;


M. Grünerová - Lippertová, Jesenné psychofarmakologické sympózium, „Problematika poruch chování po CMP“,Starý Smokovec , Slovensko, 18.10.2018;


M. Grünerová - Lippertová, V. Kladrubské neurorehabilitační interdisciplinární sympozium s mezinárodní účastí,“ Včasná mobilizace a rehabilitace“, Kladruby u Vlašimi, 1.11.2018;


M. Grünerová - Lippertová, Mezinárodní vědecká konference k 10. výročí založení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni, „Nové trendy v léčbě Parkinsonovy nemoci“, 30.11.2018


Mgr. Magdaléna Marková

Studentská vědecká konference 3. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy dne 22.5.2018


prezentace posteru s názvem Inter-rater reliabilita svalového testu


Mgr. Pavla Formanová

17. Konference Psychosomatické medicíny v Liberci. Dospělý a dětský pacient. 1. – 3.2.2018, Doc. MUDr. Jandová, Ing. Otakar Morávek, Mgr.Pavla Formanová ,90min. workshop, název: Computerová kinesiologie v diferenciální diagnostice bolestí zad


Vinohradský stomatologický den, Hotel Olympik, 24.3.2018, Bc.Krajáková Eliška, , přednáška Ergonomie v ordinaci aneb zacvičte si s námi


Konference McKenzie (k 15.výročí založení McKenzieho institutu v ČR), ÚVN Praha, 5.9.2018, přednáška McKenzie cvičení v zubní ordinaci


13. Konference s odkazem Vincenze Priessnitze o významu lázeňství, Jeseník 5. – 7.10.2018, přednáška Výsledky Computer Kinesiology u kontrolního souboru dospělýc


PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

Řasová K. Physiotherapeutic interventions in multiple sclerosis across Europe: regions and other factors that matter. 23rd Annual Conference of RIMS 'MS Rehabilitation Across the Lifespan', Amstrdam, 2018.


Prokopiusová T.; Pavlíková M., Marková M., Hrušková N., Řasová K. Therapeutic effect of Facilitation Physiotherapy, Functional Electric Stimulation and Functional Electric Stimulation combined with facilitation physiotherapy in people with Multiple Sclerosis. Kladruby symposium on interdisciplinary neurorehabilitation, Kladruby, 2018.


Řasová K., Hrušková, Blahutová B., Šlehoferofá M., Astr J., Gregorová Š., Vosalová Š, Hejnová M., Grünerová Lippertová M., Gojda J., Waldauf P., Duška F. Časná a intenzifikovaná rehabilitace u kriticky nemocných: co říkají data? XXXIV. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP, Hradec Králové, 2018.


Řasová K. Fyzioterapie nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Světový den RS, Klimkovice, 2018

Abstrakta


Daubner J., Holodová B., Sviatková Z., Řasová K. VLIV FYZIOTERAPEUTICKÝCH FACILITAČNÍCH TECHNIK A VIRTUÁLNÍ REALITY NA FUNKCI HORNÍ KONČETINY U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU. Studentská vědecká konference 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: Program & sborník abstrakt ze Studentské vědecké konference 2018, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Trimed – spolek studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: 978-80-87878-33-0:11.


Blahutová B, Gregorová Š, Grünerová Lippertová M., Vosalová Š, Waldauf P., Gojda J., Šlehoferová M., Hejnová M., Hrušková N., Řasová K., Duška F.

BEZPEČNOST FUNKČNÍ ELEKTRICKOU STIMULACÍ ASISTOVANÉ

BICYKLOVÉ ERGOMETRIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PACIENTŮ. Studentská vědecká konference 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: Program & sborník abstrakt ze Studentské vědecké konference 2018, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Trimed – spolek studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy:100 – 101. 978-80-87878-33-0:11.


Juříková M., Vondrášková M., Škárová A, Revajová K.,

Salajková M., Nechvátalová K., Vargová V., Wen X., Duška F., Grünerová Lippertová M., Řasová K. VČASNÁ NEUROREHABILITACE. Studentská vědecká konference 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: Program & sborník abstrakt ze Studentské vědecké konference 2018, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Trimed – spolek studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: 102 – 103. 978-80-87878-33-0:11.


Hrušková N., Brožek L‘., Brandejský P., Řasová K. PREVENTIVNÍ FYZIOTERAPEUTICKÝ PROGRAM U NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÝCH PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU. Studentská vědecká konference 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: Program & sborník abstrakt ze Studentské vědecké konference 2018, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Trimed – spolek studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: 167 – 169. 978-80-87878-33-0:11.


Marková M., Končalová M., Horna M., Chvál M., Kajzar J., Řasová K. INTER-RATER RELIABILITA SVALOVÉHO TESTU. Studentská vědecká konference 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: Program & sborník abstrakt ze Studentské vědecké konference 2018, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Trimed – spolek studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: 170-171. 978-80-87878-33-0:11.


Šlehoferová M., Waldauf P., Astr J., Řasová K. EFEKT NEUROMUSKULÁRNÍ ELEKTRICKÉ STIMULACE U KRITICKY NEMOCNÝCH NA KLINICKÝ VÝSLEDEK: SYSTEMATICKÝ PŘEHLED A METAANALÝZA RANDOMIZOVANÝCH KLINICKÝCH STUDIÍ. Studentská vědecká konference 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: Program & sborník abstrakt ze Studentské vědecké konference 2018, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Trimed – spolek studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: 181 – 183. 978-80-87878-33-0:11Poslední změna: 8. červenec 2019 16:48 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor