Ocenění studenti magisterského a bakalářského studia

2022

Cena Josefa Hlávky

 • Kateřina Grygarová

  Ve středu 16. listopadu 2022 převzalo na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic diplom a nadační příspěvek z rukou představitelů Nadace a prorektorky UK docentky Markéty Martínkové 11 talentovaných studentů z Karlovky, kteří oplývají tvůrčím myšlením a uplatňují jej ve svém oboru. Mezi oceněnými byla studentka 6. ročníku 3. LF UK - Kateřina Grygarová. 

Cena Margaret M. Bertrand

 • Barbara Voštová

  Studentka posledního ročníku 3. LF UK. Akademický senát jí vybral v úterý 10.5. v tajném hlasování a cena bude slavnostně předána na promoci 13. července spolu s diplomem v Karolinu.

Cena ministra MŠMT - Mimořádný čin

 • Anna Krejčová

  Studentce Anně Krejčové byla dne 12.12.2022 udělena cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné činy studentů. Ocenění převzala z ministrových rukou v budově Senátu.

Stipendium prof. Miroslava Vlčka


 • Paulo Palma

  Mezi pěti laureáty obdržel speciální stipendium prof. Miroslava Vlčka i student 3. LF UK Paulo Palma z Portugalska.

2021

Cena Josefa Hlávky

 • MUDr.Kateřina Koudelková

  Studentka 3. LF Kateřina Koudelková obdržela cenu Josefa Hlávky pro rok 2021. Ta je každoročně udělována mladým talentovaným studentům v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu. Slavnostní předání probíhá tradičně 16. listopadu v předvečer státního svátku na zámku v Lužanech, který patřil Josefu Hlávkovi.

Cena rektora - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

 • Jakub Slezák

  Ve Vlasteneckém sále Karolina se v úterý 12. dubna 2022 předávaly ceny výjimečně nadaným a mimořádně kreativním studentům a absolventům UK.

  Student Jakub Slezák získal Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských programů.

Mimořádná cena rektora

 • MUDr. Kateřina Koudelková

  Ve Vlasteneckém sále Karolina se v úterý 12. dubna 2022 předávaly ceny výjimečně nadaným a mimořádně kreativním studentům a absolventům UK.

  Studentka MUDr. Kateřina Koudelková obdržela Mimořádnou cenu rektorky UK za rok 2021.

Cena ministra MŠMT - Mimořádný čin

 • MUDr. Markéta Malecová

  Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy 2021 za mimořádný čin studentů získala MUDr. Markéta Malecová z 3. lékařské fakulty - za dobrovolnictví v dětské nemocnici Whisper v Ugandě a založení nadační fondu, pomocí něhož jsou získávány dary i na specifické projekty pro dětské pacienty v Ugandě.


2020

Cena Josefa Hlávky

 • MUDr. David Lauer

  Jako každý rok před státním svátkem udělovala správní rada nadace medaile Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových předním osobnostem české vědy a umění. Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku. Mezi vyznamenanými studenty byl i MUDr. David Lauer.

Cena Miloslava Petruska

 • Kateřina Grygarová

  převzala z rukou rektora Cenu Miloslava Petruska za projekt Svobodný listopad. Ten aktivně připomínal 30. a 80. výročí obou osudových 17. listopadů v naší zemi.

Cena ministra MŠMT - Mimořádný čin

 • MUDr. Metoděj Renza a MUDr. Tomáš Sychra

  obdrželi ocenění za dobrovolnické aktivity během pandemie Covid-19 - iniciovali vytvoření skupiny dobrovolníků, která pomáhala ve zdravotnických zařízeních a v hygienické službě.

17. mezinárodní lékařská postgraduální konference

 • Mgr. Petr Daniel

  z Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK uspěl na 17. mezinárodní lékařské postgraduální konferenci, která se konala 19.-20.11.2020 distanční formou z Hradce Králové a se svým příspěvkem „Differentially Expressed Mitochondrial Proteins in Multi-Step Selected Taxane-Resistant MCF-7 Breast Cancer Cells“ obsadil 3. místo.

Cena rektora - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

 • Bc. Alexandra Szászová

  Je absolventkou kombinované formy studijního oboru Všeobecná sestra na 3. LF UK. Její příběh zaujme. Pro studium ošetřovatelství se rozhodla ve věku 43 let. V té době měla za sebou úspěšnou kariéru v cestovním ruchu. Na zaoceánských lodích objela celý svět, mluví několika světovými jazyky. Péče o umírající matku, zdravotní sestru na ARO v Kladně, ji přiměla podívat se na svůj život z jiné perspektivy.

2019

Cena Josefa Hlávky

 • Jan Rambousek

  Cenu Josefa Hlávky za rok 2019 převzal v listopadu 2019 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic student Jan Rambousek.

Cena ministra MŠMT

 • Alexandra Szászová - baklářské studium

 • Le Hong Thai - magisterské studium

Cena ministra MŠMT - Mimořádný čin

 • Viktor Šebo

Cena rektora - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

 • Alexandra Szászová

  Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských programů převzala 8.6.2020 z rukou rektora také Bc. Alexandra Szászová, absolventka kombinované formy studijního oboru Všeobecná sestra na 3. LF UK.

Mimořádná cena rektora

2018

Cena Josefa Hlávky

 • Kateřina Šubrtová

  Cenu Josefa Hlávky za rok 2018 převzala v listopadu 2018 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic studentka Kateřina Šubrtová.

Cena ministra MŠMT

 • Bc. Klára Kutová Šerých

 • Eliška Selingerová

  Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia za rok 2018 převzaly 27. listopadu 2018 z rukou ministra školství Roberta Plagy Bc. Klára Kutová Šerých z bakalářského programu a Eliška Selingerová z magisterského programu.

Cena rektora - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

Mimořádná cena rektora

 • Metoděj Renza

  Mimořádnou cenu rektora obdržel v dubnu 2019 student Metoděj Renza za záchranu lidského života v průběhu hokejového tréninku.

2017

Cena Josefa Hlávky

 • MUDr. Karel Kieslich

  Na slavnosti v zámku v Lužanech u Přeštic, spojeném se jménem mecenáše a významného archi-tekta Josefa Hlávky, byla oceněna i mladá generace, cena Josefa Hlávky byla udělena dne 16.11.2017

Cena ministra MŠMT

 • MUDr. Karel Kieslich

  Cena pro vynikající studenty a absolventy studia v magisterském studijním programu.

Cena rektora - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

 • MUDr. Karel Kieslich

  Cena pro nejlepší absolventy lékařských oborů v kategorii magisterského studia

Cena Miloslava Petruska za prezentaci

2016

Cena rektora - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

Mimořádná cena rektora

Cena ministryně MŠMT

 • Lukáš Malý

  cena za mimořádně společensky prospěšný čin

Cena Alberta Schweitzera za lékařství

Cena Josefa Hlávky

Cena Margaret M. Bertrand

 • MUDr. Jiří Rejthar

2015

Cena ministryně MŠMT

 • Bc. Jana Smažíková

  Vynikající studijní výsledky v bakalářském programu

 • Julius Lukeš

  Vynikající studijní výsledky v magisterském programu

Cena Josefa Hlávky

 • MUDr. Matěj Patzelt

Cena rektora - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

 • MUDr. Matěj Patzelt

Mimořádná cena rektora

 • Denisa Dybowiczová

 • Julius Lukeš

Cena Margaret M. Bertrand

 • MUDr. Tereza Koňasová


2014

Cena Margaret M. Bertrand

 • MUDr. Ondřej Sglunda

Cena Vesmíru

 • David Megvinet-Chucesov

 • Nikola Schneibergová

 • Tereza Bartošová

 • David Šilhán

 • Julius Lukeš

 • Jiří Rejthar

 • Michaela Nedvědová

 • Edita Piačková

 • Lukáš Kadeřábek

 • Barbora Horehleďová

 • Anne Le Roy


2013

Cena rektora - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

 • Bc. Radek Urban, DiS

Cena Josefa Hlávky

 • Ondřej Sglunda

Mimořádná cena rektora

 • Radka Cihlářová

 • Kateřina Brabcová

Cena Margaret M. Bertrand

 • MUDr. Jakub Miletín


2012

Cena rektora - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

 • MUDr. Hynek Bartoš

Cena Margaret M. Bertrand

 • MUDr. Hynek Bartoš

Cena rektora za prezentaci UK


 • Scot Keel

 • Petr Oliva


2011

Cena Margaret M. Bertrand

 • MUDr. Josef Fontana

Cena Vesmíru

 • Jan Soukup, 2. ročník

 • Matěj Patzelt, 2. ročník

 • Jan Michálek, 3. ročník

 • Monika Větrovská, 3. ročník

 • Jan Miletín, 4. ročník

 • Elizabeth Adenubiová, 4. ročník

 • Josef Fontana, 6. Ročník

 • Jan Hrudka, 6. ročník


2010

Cena rektora

 • MUDr. Kateřina Pokorná

Cena za lékařství

 • Jan Svítil, 3. místo

Cena Margaret M. Bertrand

 • MUDr. Mária Kultanová

Cena Vesmíru

Magisterské studium


 • Helena Menšíková, 2. ročník

 • Jakub Miletín, 3. ročník

 • Andrej Mikolášik, 4. ročník

 • Kristýna Minařová, 4. ročník

 • Josef Fontana, 5. ročník

 • Eva Czudková, 5. ročník

 • Anna Mírová, 6. ročník

 • Lenka Pleštilová, 6. ročník


Bakalářské studium


 • Helena Veverková, Fyzioterapie, 3. ročník

 • Marcela Ištvánková, Veřejné zdravotnictví, 3. ročník

 • Soňa Kurucová, Dentální hygienistka, 3. ročník

 • Tereza Plhoňová, Všeobecná sestra, 2. ročník


2009

Cena Josefa Hlávky

 • Markéta Kostrouchová

Mimořádná cena rektora

 • Jan Gojda

  Student magisterského studijního programu Všeobecné lékařství

Cena Vesmíru

Magisterské studium


 • Tereza Bořkovcová, 6. ročník

 • Josef Fontana, 4. ročník

 • Peter Ivák, 4. ročník

 • Adam Petrůj, 2. ročník

 • Jan Smíšek, 6. ročník

 • Martina Volnerová, 2. ročník


Bakalářské studium


 • Hana Sladká, Fyzioterapie, 3. ročník

 • Helena Veverková, Fyzioterapie, 2. ročník

 • Ivana Vondráková, Fyzioterapie, 3. ročník

Cena Margaret M. Bertrand

 • MUDr. Jan Gojda


Poslední změna: 4. leden 2023 09:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor