Ocenění studenti magisterského a bakalářského studia

2020

Cena Miloslava Petruska

 • Kateřina Grygarová převzala z rukou rektora Cenu Miloslava Petruska za projekt Svobodný listopad. Ten aktivně připomínal 30. a 80. výročí obou osudových 17. listopadů v naší zemi.

Cena ministra MŠMT - Mimořádný čin

 • MUDr. Metoděj Renza a MUDr. Tomáš Sychra obdrželi ocenění

  za dobrovolnické aktivity během pandemie Covid-19 - iniciovali vytvoření skupiny dobrovolníků, která pomáhala ve zdravotnických zařízeních a v hygienické službě2019

Cena Josefa Hlávky

 • Jan Rambousek

  Cenu Josefa Hlávky za rok 2019 převzal v listopadu 2019 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic student Jan Rambousek.

Cena ministra MŠMT

 • Alexandra Szászová - baklářské studium

 • Le Hong Thai - magisterské studium

Cena ministra MŠMT - Mimořádný čin

 • Viktor Šebo

Cena rektora - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

 • Alexandra Szászová

  Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských programů převzala 8.6.2020 z rukou rektora také Bc. Alexandra Szászová, absolventka kombinované formy studijního oboru Všeobecná sestra na 3. LF UK.

Mimořádná cena rektora

2018

Cena Josefa Hlávky

 • Kateřina Šubrtová

  Cenu Josefa Hlávky za rok 2018 převzala v listopadu 2018 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic studentka Kateřina Šubrtová.

Cena ministra MŠMT

 • Bc. Klára Kutová Šerých

 • Eliška Selingerová

  Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia za rok 2018 převzaly 27. listopadu 2018 z rukou ministra školství Roberta Plagy Bc. Klára Kutová Šerých z bakalářského programu a Eliška Selingerová z magisterského programu.

Cena rektora - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

Mimořádná cena rektora

 • Metoděj Renza

  Mimořádnou cenu rektora obdržel v dubnu 2019 student Metoděj Renza za záchranu lidského života v průběhu hokejového tréninku.

2017

Cena Josefa Hlávky

 • MUDr. Karel Kieslich

  Na slavnosti v zámku v Lužanech u Přeštic, spojeném se jménem mecenáše a významného archi-tekta Josefa Hlávky, byla oceněna i mladá generace, cena Josefa Hlávky byla udělena dne 16.11.2017

Cena ministra MŠMT

 • MUDr. Karel Kieslich

  Cena pro vynikající studenty a absolventy studia v magisterském studijním programu.

Cena rektora - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

 • MUDr. Karel Kieslich

  Cena pro nejlepší absolventy lékařských oborů v kategorii magisterského studia

Cena Miloslava Petruska za prezentaci

2016

Cena rektora - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

Mimořádná cena rektora

Cena ministryně MŠMT

 • Lukáš Malý

  cena za mimořádně společensky prospěšný čin

Cena Alberta Schweitzera za lékařství

Cena Josefa Hlávky

Cena Margaret M. Bertrand

 • MUDr. Jiří Rejthar

2015

Cena ministryně MŠMT

 • Bc. Jana Smažíková

  Vynikající studijní výsledky v bakalářském programu

 • Julius Lukeš

  Vynikající studijní výsledky v magisterském programu

Cena Josefa Hlávky

 • MUDr. Matěj Patzelt

Cena rektora - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

 • MUDr. Matěj Patzelt

Mimořádná cena rektora

 • Denisa Dybowiczová

 • Julius Lukeš

Cena Margaret M. Bertrand

 • MUDr. Tereza Koňasová


2014

Cena Margaret M. Bertrand

 • MUDr. Ondřej Sglunda

Cena Vesmíru

 • David Megvinet-Chucesov

 • Nikola Schneibergová

 • Tereza Bartošová

 • David Šilhán

 • Julius Lukeš

 • Jiří Rejthar

 • Michaela Nedvědová

 • Edita Piačková

 • Lukáš Kadeřábek

 • Barbora Horehleďová

 • Anne Le Roy


2013

Cena rektora - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

 • Bc. Radek Urban, DiS

Cena Josefa Hlávky

 • Ondřej Sglunda

Mimořádná cena rektora

 • Radka Cihlářová

 • Kateřina Brabcová

Cena Margaret M. Bertrand

 • MUDr. Jakub Miletín


2012

Cena rektora - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

 • MUDr. Hynek Bartoš

Cena Margaret M. Bertrand

 • MUDr. Hynek Bartoš

Cena rektora za prezentaci UK


 • Scot Keel

 • Petr Oliva


2011

Cena Margaret M. Bertrand

 • MUDr. Josef Fontana

Cena Vesmíru

 • Jan Soukup, 2. ročník

 • Matěj Patzelt, 2. ročník

 • Jan Michálek, 3. ročník

 • Monika Větrovská, 3. ročník

 • Jan Miletín, 4. ročník

 • Elizabeth Adenubiová, 4. ročník

 • Josef Fontana, 6. Ročník

 • Jan Hrudka, 6. ročník


2010

Cena rektora

 • MUDr. Kateřina Pokorná

Cena za lékařství

 • Jan Svítil, 3. místo

Cena Margaret M. Bertrand

 • MUDr. Mária Kultanová

Cena Vesmíru

Magisterské studium


 • Helena Menšíková, 2. ročník

 • Jakub Miletín, 3. ročník

 • Andrej Mikolášik, 4. ročník

 • Kristýna Minařová, 4. ročník

 • Josef Fontana, 5. ročník

 • Eva Czudková, 5. ročník

 • Anna Mírová, 6. ročník

 • Lenka Pleštilová, 6. ročník


Bakalářské studium


 • Helena Veverková, Fyzioterapie, 3. ročník

 • Marcela Ištvánková, Veřejné zdravotnictví, 3. ročník

 • Soňa Kurucová, Dentální hygienistka, 3. ročník

 • Tereza Plhoňová, Všeobecná sestra, 2. ročník


2009

Cena Josefa Hlávky

 • Markéta Kostrouchová

Mimořádná cena rektora

 • Jan Gojda

  Student magisterského studijního programu Všeobecné lékařství

Cena Vesmíru

Magisterské studium


 • Tereza Bořkovcová, 6. ročník

 • Josef Fontana, 4. ročník

 • Peter Ivák, 4. ročník

 • Adam Petrůj, 2. ročník

 • Jan Smíšek, 6. ročník

 • Martina Volnerová, 2. ročník


Bakalářské studium


 • Hana Sladká, Fyzioterapie, 3. ročník

 • Helena Veverková, Fyzioterapie, 2. ročník

 • Ivana Vondráková, Fyzioterapie, 3. ročník

Cena Margaret M. Bertrand

 • MUDr. Jan Gojda


Poslední změna: 22. leden 2021 10:58 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor