Cena Alberta Schweitzera za lékařství

Cílem Ceny Alberta Schweitzera za lékařství, kterou společně pořádají společnost Pierre Fabre Médicament, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice, je odměnit nejlepší výzkumné práce, včetně jejich klinických a epidemiologických aspektů, realizované českými studenty magisterského či doktorského stupně nebo mladými českými lékaři. Jednotlivé univerzity a vysoké školy zapojené do projektu mohou do celostátní soutěže přihlásit všechny uchazeče, o nichž si myslí, že si to zaslouží.


Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol a Akademie věd ČR splňující následující podmínky:


 • jsou české národnosti a musí být ve věku do 30 let

 • mají již ukončené vysokoškolské vzdělání a jsou držiteli vysokoškolského titulu Ing., Mgr., MUDr., MVDr. nebo RNDr. anebo k jeho zakončení a dosažení některého z těchto titulů směřují

 • jsou zapsáni do magisterského či doktorského studia na vysokoškolské instituci zapojené do projektu udělování Ceny Alberta Schweitzera za lékařství

 • v případě mladých lékařů – svou doktorskou disertační práci obhájili po 1. lednu daného kalendářního roku

 • v rámci svého doktorského studia nepracují pro společnost Pierre Fabre Médicament, s.r.o. ani pro žádnou její dceřinou společnost

 • mají přijatý vědecký článek k publikaci či ve schvalovacím řízení anebo jim již vědecký článek vyšel


Kandidáti musí doručit kompletní dokumentaci přihlášky do soutěže v tištěné podobě na odd. Vědy k rukám paní Jany Skálové, linka 2363, v elektronické podobě pak na e-mail:


Součástí přihlášky musí být i následující dokumenty sepsané buď v angličtině, nebo ve francouzštině:


 • životopis o maximální délce dvou stran A4 obsahující konkrétní údaje studenta (osobní i pracovní); dokument s podpisem nominovaného

 • souhrnná zpráva o maximální délce pěti stran A4, včetně ilustrací, představující výzkumnou činnost uchazeče a perspektivy jejího využití v praxi

 • stručný výtah základních informací z výše uvedené souhrnné zprávy o maximální délce půl stránky v angličtině (nebo ve francouzštině) a v češtině

 • seznam publikační činnosti uchazeče a kopie vyšlého článku (popřípadě vyšlých článků) či přijatého k publikaci; dokument s podpisem nominovaného

 • doporučující dopis sepsaný vědeckým vedoucím uchazeče představující jak studenta, tak jeho výzkumnou práci; podepsaný autorem doporučujícího dopisuKoordinátorem za 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v rámci Ceny Alberta Schweitzera za lékařství byl ustanoven prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. – pro výběr uchazečů na cenu, pro komunikaci mezi Francouzským velvyslanectvím (pořadatelem) a 3. LF UK apod.


Informace o ceně a soutěži ke stažení...Poslední změna: 28. prosinec 2020 16:06 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor