• Oceněná Bc. Alexandra Szászová

Oceněná Bc. Alexandra SzászováCenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských programů převzala 8.6.2020 z rukou rektora také Bc. Alexandra Szászová. Je absolventkou kombinované formy studijního oboru Všeobecná sestra na 3. LF UK.


Její příběh zaujme. Pro studium ošetřovatelství se rozhodla ve věku 43 let. V té době měla za sebou úspěšnou kariéru v cestovním ruchu. Na zaoceánských lodích objela celý svět, mluví několika světovými jazyky. Péče o umírající matku, zdravotní sestru na ARO v Kladně, ji přiměla podívat se na svůj život z jiné perspektivy.


Začala skutečně od píky. Jako studentka kombinovaného studia Všeobecná sestra na 3.LF pracovala jako sanitářka na 3. interní kardiologické klinice 3.LF UK a FNKV. Pozici školence, „úplné nuly na oddělení, kde ho školí o generaci mladší kolegyně“, přijala s pokorou. Patřila k nejlepším studentům nejen v ročníku, ale v historii oboru na 3. LF.


S jakými pocity ona sama cenu přebírala? „Ocenění mě velmi potěšilo. Značný podíl na úspěchu má vedoucí mé bakalářské práce z ústavu ošetřovatelství 3. LF PhDr. Marie Zvoníčková. Díky jejímu vedení a motivaci jsem získala také zkušenost s prezentací na vědecké konferenci. Také musím zmínit pracovní tým 3. interní kliniky kardiologie KSKJC, který mi poskytl zázemí a podporu během studia a v nelehkých začátcích nové profese. Především díky vrchní sestře Bc. Radjenovičové a staniční sestře Bc. Hanzlové jsem se rozhodla pro práci v Kardiocentru FNKV. Ocenění je pro mne zároveň velkým závazkem a motivací k dalšímu vzdělávání.“
Poslední změna: 15. červen 2020 18:51 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor