• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

19. ledna 2017

Dětská univerzita na 3. LF UK


Na 3. lékařské fakultě UK jako na první lékařské fakultě v České republice byl zahájen cyklus Dětské univerzity.


Cílem tohoto projektu (iniciovaného na UK v loňském roce její filozofickou fakultou) je seznámit žáky základních škol s některými tématy vyučovanými na naší fakultě. Fakulta oslovila všechny základní školy v Praze a v Středočeském kraji.


V prvním kole se přihlásilo více než 500 zájemců (jednalo o žáky z 3. - 5. tříd ZŚ).


Ve třech setkáních se děti seznámily s anatomií mozku, s kosterní soustavou a s anatomií srdce, dále v oboru fyziologie pochopily vztahy a spojitosti mezi krví (transport kyslíku), plícemi (vstup kyslíku do organismu) a kardiovaskulárním systémem (rozvod kyslíku do celého těla). Povídání bylo doplněno jednoduchými schématy a ilustrativními animacemi. Třetí setkání bylo zaměřeno na práci i s mikroskopem a identifikaci preparátů orgánů a tkání lidského těla.


V následujících čtyřech blocích poznají základy biochemie, první pomoci, ošetřovatelství a medicínské etiky. V případě zájmu a úspěchu prvního kolo, otevřeme v letním semestru Dětskou univerzitu i pro žáky 2. stupně základních škol.


Další informace o Dětské univerzitě naleznete na adrese http://www.lf3.cuni.cz/3LF-990.html19. 1. 2017

Sdílet na:  


Archiv tiskových zpráv, RSS kanálprint
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor