• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

13. září 2016

Hodgkinův lymfom je jedním z nejlépe léčitelných nádorových onemocnění

Hodgkinův lymfom, kdysi též maligní lymfogranulom, patří mezi nádorová onemocnění lymfatické tkáně. Nejčastěji je diagnostikován mezi 20. a 30. rokem života, incidence (poměr nově vzniklých případů onemocnění v daném časovém období k celkovému počtu osob ve sledované populaci) znovu stoupá po 50. roce života. Nemoc propuká v lymfatické uzlině, odkud se šíří do uzlin sousedních.


prof. Dr. med. Volker Diehl
prof. Dr. med. Volker Diehl
Základní léčebnou modalitou je dnes systémová léčba ve formě intenzivní kombinované chemoterapie, v lokalizovaných stádiích doplněna radioterapií. Intenzivní typ kombinované chemoterapie zavedl do léčby Hodgkinova lymfomu v 90. letech 20. století profesor Volker Diehl. Prokázal její vysokou účinnost v několika akademických klinických studiích a v oblasti diagnostiky a léčby Hodgkinova lymfomu spolupracuje dlouhá léta také s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, kterou navštíví se zajímavou přednáškou 18. října u příležitosti udělení čestného doktorátu Univerzitou Karlovou.


„Dříve se používala v léčbě Hodgkinova lymfomu zejména radioterapie a kombinace radioterapie a méně intenzivní chemoterapie. Tato léčba byla sice relativně účinná, ale nebyla schopná eliminovat relapsy z nepoznaných mikrometastáz. Teprve intenzivní systémová léčba založená na účinné chemoterapii a dobré podpůrné léčbě, prosazená prof. Diehlem, vede k tomu, že dnes vyléčíme 90 % pacientů s tímto onemocněním. Navíc dnes vidíme u vyléčených pacientů s Hodgkinovým lymfomem méně pozdních následků radioterapie v podobě některých sekundárních nádorů, například karcinomu prsu, nebo časného rozvoje ischemické choroby srdeční“, vysvětluje prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., přednosta Interní hematologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.


Profesor Volker Diehl je emeritním dlouholetým přednostou I. interní kliniky Univerzity v Kolíně nad Rýnem a jeho lékařská a vědecká dráha začala v 60. letech 20. století v Africe, kde mezi prvními popsal vztah viru EB a infekční mononukleózy.


„Po absolvování lékařské fakulty se profesor Diehl věnoval tehdy novému oboru – virologii, pobýval ve Filadelfii (USA) a působil v africké Keni v týmu profesora Denise Burkitta. Profesor Diehl byl jedním z autorů, kteří popsali vztah EBV viru jak k infekční mononukleóze, tak k některým maligním lymfoproliferacím. To nakonec směrovalo jeho vědecký a klinický zájem o Hodgkinův lymfom,“ dodává Tomáš Kozák


Profesor Volker Diehl spolupracuje od poloviny 90. let 20. století s Univerzitou Karlovou, zejména s její 3. lékařskou fakultou, v oblasti diagnostiky a léčby Hodgkinova lymfomu. Jako zakladatel evropské školy moderní léčby tohoto onemocnění významně přispěl svou autoritou a praktickými kroky k tomu, že se moderní způsoby diagnostiky a léčby Hodgkinova lymfomu rozšířily do České republiky s výsledky srovnatelnými s výsledky v německy mluvících zemích a ty jsou považovány za jedny z nejlepších.


„Profesor Volker Diehl tak symbolizuje významný pokrok, ke kterému v posledních čtyřiceti letech na poli hematologické onkologie a onkologie došlo. Řada nemocí, které měly zoufalou prognózu je v hematologii nejen léčitelná, ale ve vysokém procentu případů i vyléčitelná a podobný vývoj probíhá i v onkologii. Právě díky takovým vědcům, jako profesor Volker Diehl, se investice do výzkumu dají přímo vyčíslit zachráněnými životy, se všemi důsledky pro pacienty a jejich rodiny.“, říká prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy


Přednáška prof. Dr.med. Volker Diehla na téma „Hodgkin Lymphoma: a never ending exciting story of translational medicine se koná 18. října v 15:30 na půdě 3. lékařské fakulty UK.


Specifikace buněk: RS
Specifikace buněk: RS
   Specifikace buněk: Hodgkinovy buňky
Specifikace buněk: Hodgkinovy buňky



Kontakt:

prof. MUDr. T. Kozák, Ph.D., tel.: 267162821(3672), email:

Mgr. Simona Skořepová: mobil 777 077 881, email:




Tisková zpráva publikována dne 13. 9. 2016

Sdílet na:  


Archiv tiskových zpráv, RSS kanál



print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojení



Jak k nám


Váš názor