• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

9. července 2024

Nový informační web chce varovat před nebezpečím poranění elektrickým obloukem. Nabízí výukové materiály do škol.

Praha, 9. 7. 2024


https://www.elektrickyoblouk.cz


Jedním z nejzávažnějších úrazů, který má často fatální následky, je úraz elektrickým proudem. Snížit počet takových úrazů a zvýšit povědomí žáků a studentů o rizicích, která představuje elektrický oblouk – to jsou cíle preventivního projektu pro školy, jehož hlavním heslem je: Nemusíš se dotknout, stačí se jen přiblížit. V rámci projektu jsou od letošního roku k dispozici nové webové stránky www.elektrickyoblouk.cz, na kterých je srozumitelnou formou vysvětlen ničivý účinek elektrického oblouku na lidský organismus a nabízí výukové materiály pedagogům.


Edukativní projekt je určený žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům 1. až 4. ročníků středních škol. Cíl je jasný: snížit počet úrazů způsobených elektrickým proudem. Ty se sice v posledních letech snižují, ale i tak je ročně v ČR v průměru 400 takových poranění, z toho počtu cca 170 případů tvoří děti. A v tomto ohledu jsou právě letní prázdniny rizikovým obdobím.


Žákům a studentům web tato rizika srozumitelně vysvětluje a nabízí i možnost shlédnout i ve speciálně natočeném videu, které zahrnuje kromě informací o tom, jak funguje elektrický oblouk, také známý příběh Simony Riedlové, jež utrpěla vážný úraz elektrickým proudem.


Web má nabídku také pro pedagogy. Najdou v ní kompletní sadu materiálů pro flexibilní výuku rizik elektrického oblouku, výukové video v české i anglické verzi, a dokonce i test v MS Teams v lehčí i těžší obtížnosti.


Na přípravě projektu spolupracovaly distribuční společnost EG.D, VUT Brno, 3. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, SŠEE Sokolnice,  Správa železnic a spolky Bolí to a Burn Fighters.


„Zvláště s ohledem na blížící se letní prázdniny chceme veřejnost, a především děti a mladé lidi, upozornit na rizika elektrického oblouku a přimět k větší opatrnosti. Budeme proto rádi za sdílení odkazu na naši novou stránku učitelům, vedoucím zájmových organizací a kroužků či dalším jednotlivcům, kteří ji mohou využít na správných místech,“ shodují se autoři projektu.


Použité citace

Doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady:

„Úrazy, které způsobí elektrický proud, patří k těm nejzávažnějším. Bohužel se pojí i s vysokou úmrtností. Nejedná se jen o vnější zranění, které člověka postihne. Poškozeny bývají i další důležité orgány. Zranění způsobená elektrickým proudem jsou často spojována i s dalšími traumaty, například zlomeninami po pádu. Následky takových poranění bývají pak celoživotní. I když současná medicína v léčbě tak komplikovaných úrazů dokáže mnohé pacienty zachránit a zabezpečit jim dobrou kvalitu života, tak vůbec nejlepší je, pokud se žádné zranění nestane. I proto se snažíme podporovat prevenci a edukaci. Myslíme si, že pokud veřejnost pochopí některé fyzikální jevy spojené s účinky proudu na organismus, úrazů elektrickým proudem bude ubývat.“


Ing. Pavel Čada, Ph.D. , místopředseda představenstva EG.D, a.s.:

„V domácnostech i jinde roste počet elektrických zařízení, rozvíjí se elektromobilita, připojujeme stále více solárních systémů včetně baterií, zkrátka lidé se v důsledku energetické tranzice a decentralizace energetiky setkávají s elektřinou stále častěji. Elektřinu berou jako automatickou součást svých životů, ale přitom si málokdy uvědomují, jak může být setkání s ní nebezpečné. V EG.D to víme, a proto se dlouhodobě věnujeme prevenci a vzdělávání nejen u svých zaměstnanců, ale máme i spoustu zajímavých edukativních projektů pro veřejnost. Naším cílem je, aby úrazů elektrickým proudem ubývalo a ideálně se vůbec nestávaly.“


Mgr. Simona Riedlová, její příběh a zážitek je popsán ve zmíněném videu:

„V klipu chci na svém příběhu ukázat, že elektrický proud dokáže být nebezpečný. Lidské tělo je jako vodič. Elektřina do těla vstoupí a opět z něho vystoupí. A může se to stát, aniž byste se věci pod napětím vůbec dotkli, jako se to stalo mně. V sedmnácti letech jsem vyšplhala na vagon, který byl pod zapnutými trolejemi. Neuvědomila jsem si nebezpečí, a zranil mě elektrický oblouk. Měla jsem popáleniny na polovině těla, dlouho jsem se léčila a začlenit se zpátky do běžného života mi trvalo dva roky. Lidé by měli vědět, co se jim může kvůli jejich neopatrnosti stát.“


Tisková zpráva ke stažení

Video k projektuTisková konference 9.7.2024


Nový informační web byl představen na tiskové konferenci na 3. LF UK dne 9.7.2024Kontaktní osoba

Ing. Marta Reichlová

Manažer PR


3. lékařská fakulta UK

Ruská 87, 100 00 Praha 10

+420 267 102 440

www.lf3.cuni.cz


Sdílet na:  


Archiv tiskových zpráv, RSS kanálprint
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor