• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

16. září 2022

Nové výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje soutěž o návrh na nové výukové centrum ve stávajícím univerzitním areálu u Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Cílem soutěže je vybrat nejlepší architektonické, technické a provozní řešení univerzitní budovy, která rozšíří stávající kapacity pro výuku. Vítězný tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat, bude řešit i veřejná prostranství v nejbližším okolí stavby a stávajících budov.


Foto: Budova A, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Foto: Budova A, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Sídlo 3. lékařské fakulty UK se nachází ve v největším areálu zdravotnického školství, výzkumu i praxe v celé České republice. Areál je kromě 3. lékařské fakulty tvořen Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, Státním zdravotním ústavem, Institutem pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Střední zdravotnickou školou. Se všemi těmito institucemi 3. lékařská fakulta spolupracuje v řadě oblastí výuky, výzkumu i medicínské praxe.


Soutěž se vypisuje jako otevřená jednofázová a soutěžní návrhy se budou hodnotit anonymně. Lhůta pro jejich podání je stanovena do 28.11.2022 a bude je hodnotit porota složená ze zástupců vedení fakulty a nezávislých architektů, kteří mají s tímto druhem staveb dlouhodobé zkušenosti. Předpokládaná cena investice je 600 milionů Kč a výše cen a odměn je stanovena na 4,25 milionů Kč. Výsledky soutěže by měly být veřejnosti představeny na začátku příštího roku.


Soutěž je vypsána v souladu se soutěžním řádem České komory architektů a doporučením strategické koncepce Politika architektury a stavební kultury České republiky. Soutěžní podmínky a podklady jsou dostupné na profilu zadavatele.


„3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy již od devadesátých let, kdy zavedla první integrované studium v ČR, klade obrovský důraz na nejkvalitnější možnou výuku inspirovanou zahraničními institucemi a současným poznáním. Chceme, aby se tyto moderní pedagogické postupy, jejichž cílovou skupinou jsou především naši studující, odrazily i v nové výukové budově. Proto jsme se rozhodli vyhlásit otevřenou architektonickou soutěž,” říká děkan 3. LF UK prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


Odkaz: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_9.html

 

Foto: Budova A, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Foto: Budova A, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy


Stávající objekt B ani po eventuální přestavbě kapacitně nevyhovuje rozvojovým plánům fakulty, a proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového objektu, který bude propojený se stávající budovou A a rozšíří současné kapacity pro výuku.


Kontaktní osoba:

Radka Tichá

Asistenka děkana

3. lékařská fakulta UK

Ruská 87, 100 00 Praha 10

tel.: +420 267 102 235

email.:


Tisková zpráva ke stažení


Sdílet na:  


Archiv tiskových zpráv, RSS kanálprint
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor