• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

14. května 2015

Studentská vědecká konference 2015

Každoročně se na půdě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy koná Studentská vědecká konference (SVK). „Tato konference je veřejnou prezentací studentských prací vzniklých v rámci jejich studentské vědecké aktivity (v případě pregraduálních studentů) a prezentací dílčích výsledků doktorandů v průběhu jejich postgraduálního studia,” říká koordinátorka akce prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


Konference se uskuteční 19. května v prostorách 3. LF a zahajujeme ji tradičně v Syllabově posluchárně hlavní budovy děkanátu.


Letos nás opět čeká mnoho poutavých přednášek, včetně vystoupení zahraničních hostů. V hlavní budově 3. LF uvidíte zajímavé postery a uslyšíte práce nových vědeckých nadějí. „Od roku 2008, kdy jsem převzala koordinování SVK, počet studentských prezentací vzrostl z původních 16 na loňských 78. Nárůst prezentací svědčí o stoupajícím zájmu studentů naší fakulty o vědu a výzkum, který je již v současné době nedílnou součástí všech lékařských oborů. Většina lékařů, především pak ve fakultních nemocnicích, se ve své praxi s nějakou formou vědy a výzkumu bude zabývat,” uvádí prof. Šlamberová.


Součástí konference jsou i hodnotné ceny, které získají studenti za nejlepší vědecké práce. Letošní novinkou je cena diváka, v jejímž rámci mohou návštěvníci konference hlasovat o nejlepší práci a následně budou jejich lístky slosovány.


Nebudou chybět ani poutavé přednášky v podání významných světových osobností z oblasti vědecké medicíny. „V rámci organizace se snažíme studentům představit naše přední vědce, kteří na úvod SVK pohovoří o své životní vědecké kariéře a peripetiích, které s sebou vědecké bádání přináší. Domnívám se, že je to pro studenty dobrou inspirací. Letošní přednáška prof. Julia Lukeše bude již čtvrtou v pořadí,“ dodává prof. Šlamberová a zároveň zve na prezentaci s názvem MODERNÍ MOLEKULÁRNÍ METODY A SOUPUTNÍCI NAŠICH TĚL, kterou si připravil světově uznávaný český parazitolog a vedoucí špičkového vědeckého pracoviště Biologického centra Akademie Věd ČR, prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. Osobně si vyzkoušel dobrovolné soužití s tasemnicemi ve svém trávicím systému, infikování Giardiemi či bodnutí mouchou tse-tse.


Další přednáška s názvem VEDE SPÁNKOVÉ APNOE K DIABETU? ve Vás vyvolá zvědavost, jakou souvislost může mít diabetes s poruchami spánku. Téma vysvětlí doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., který se zabývá endokrinní funkcí tukové tkáně a vztahem mezi tukovou tkání a vznikem metabolických chorob, zejména nemocí Diabetes mellitus II. typu.


O psychologii pohovoří zahraniční host Dr. Sonny Dhanani z University of Ottawa v tématu MY WAY TOWARDS THE RESEARCH OF PHYSIOLOGY OF DYING .


Konference je rozdělena do několika sekcí. V klinické sekci se dozvíte, k jakým závěrům došli studenti například v tématech, jako jsou TRAKTOGRAFIE CORPUS CALLOSUM A GYRUS CINGULI U PACIENTŮ S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU, STUDIUM BIOMARKERŮ HORMONÁLNÍ TERAPIE U KARCINOMU PRSU anebo ZMĚNA ASTIGMATISMU ZADNÍ PLOCHY ROHOVKY VLIVEM ROHOVKOVÉHO ŘEZU U OPERACE KATARAKTY, v teoretické sekci se dozvíme víc o tématu EPIGENETICKÉ MODIFIKACE HLA GENŮ II. TŘÍDY U DIABETU 1. TYPU a v postgraduální sekci si poslechneme práci na téma PROKALCITONIN U PACIENTŮ S MECHANICKOU SRDEČNÍ PODPOROU nebo AGRESE NA ODDĚLENÍ ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE: DOPORUČENÉ POSTUPY LÉČBY NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝSKYTU A TYPU INCIDENTŮ.


„Ráda bych pozvala naše studenty, ale i pedagogy na naši letošní konferenci. Budeme se na Vás těšit 19. května u nás na fakultě“, doplňuje na závěr prof. Šlamberová.Podrobné informace naleznete na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-209.htmlKontakt

prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, PhD., email: lucie.bankovska@lf3.cuni.cz

Mgr. Simona Skořepová: mobil 777 077 881, email: simona.skorepova@lf3.cuni.czTisková zpráva zveřejněna dne 14. 5. 2015

Sdílet na:  


Archiv tiskových zpráv, RSS kanálprint
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor