Pracovníci

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK

Adresa: Ruská 87, Praha, PSČ: 10000

Přednosta

doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D. 420 26710 2625 jan.trnka@lf3.cuni.cz

Sekretářka

Hana Martinková 420 26710 2667 hana.martinkova@lf3.cuni.cz

Profesor

prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. 420 26710 2658 jan.kovar@lf3.cuni.cz
prof. RNDr. Eva Samcová, CSc. 420 26710 2407 eva.samcova@lf3.cuni.cz

Vědecký pracovník

Mgr. Petr Daniel petr.daniel@lf3.cuni.cz
RNDr. Antónia Gibalová, Ph.D. antonia.gibalova@lf3.cuni.cz

Odborný asistent

RNDr. Pavla Balínová 420 26710 2410 pavla.balinova@lf3.cuni.cz
RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D. 420 26710 2540 kamila.balusikova@lf3.cuni.cz
RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D. jana.fauknerova@lf3.cuni.cz
MUDr. Josef Fontana, Ph.D. josef.fontana@lf3.cuni.cz
Mgr. Vladimíra Kvasnicová 420 26710 2411 vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz
Ing. Hana Logerová, Ph.D. hana.logerova@lf3.cuni.cz
Ing. Stanislava Martínková, Ph.D. stanislava.martinkova@lf3.cuni.cz
RNDr. Vlasta Němcová, Ph.D. 420 26710 2666 vlasta.nemcova@lf3.cuni.cz
Mgr. Nela Pavlíková, Ph.D. 420 26710 2657 nela.pavlikova@lf3.cuni.cz
Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D. jaroslav.truksa@lf3.cuni.cz

Asistent

RNDr. Jan Šrámek, Ph.D. jan.sramek@lf3.cuni.cz

Lektor

MUDr. Petra Lavríková petra.lavrikova@lf3.cuni.cz
RNDr. Veronika Šrámková, Ph.D. 420 26710 2321 veronika.sramkova@lf3.cuni.cz

Laborant

Mgr. Pavla Elčknerová pavla.elcknerova@lf3.cuni.cz
Linda Kasl Fedorowiczová linda.kasl@lf3.cuni.cz
Simona Šolcová 420 26710 2660 simona.solcova@lf3.cuni.cz
Miroslava Vojtová 420 26710 2409 mirka.vojtova@lf3.cuni.cz
Bc. Jana Vorel jana.ulmova@lf3.cuni.cz

Uklízečka

Jana Bečvarovská jana.becvarovska@lf3.cuni.cz

Postgraduální student

Mgr. Petr Daniel petr.daniel@lf3.cuni.cz
Mgr. Anežka Kafková anezka.kafkova@lf3.cuni.cz
MUDr. Matouš Schmidt
Mgr. Michal Zuzčák


Poslední změna: 21. únor 2018 15:33 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor