Laboratoř biologie beta-buňky

Laboratoř biologie β-buňky


Laboratoř se dlouhodobě snaží přispět k pochopení mechanizmů, kterými jsou vybrané faktory prostřednictvím vlivu na funkci a viabilitu β-buněk zapojeny v patogenezi diabetu 2. typu. Konkrétně studujeme vliv 1) nasycených a nenasycených mastných kyselin, 2) polutantů (organochlorové pesticidy DDT, DDE, apod.) a 3) hypoxie.


Jako experimentální model používáme zejména krysí a lidské β-buněčné linie. Využíváme metodické přístupy buněčné a molekulární biologie, včetně proteomických technik.


Projekty pracovní skupiny Biologie β-buňky jsou součástí výzkumných aktivit Centra pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy a jsou řešené v rámci výzkumného programu Univerzity Karlovy PROGRES Q36 (Iniciální stadia diabetes mellitus, metabolických a nutričních poruch) a za podpory dalších grantových projektů (GA ČR, GA UK).Poslední změna: 12. březen 2018 11:24 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor