Laboratoř metabolismu železa

Laboratoř metabolismu železa


Laboratoř se dlouhodobě zabývá molekulárními mechanismy transportu a metabolismu železa u různých typů savčích buněk. V současnosti se zaměřujeme na studium problematiky mechanismu transportu železa a buněčného poškození/buněčné smrti u specifických tkání v důsledku akumulace železa a to jak za použití buněčných linií, tak u pacientů s chronickými chorobami z přetížení železem. Dále se zabýváme studiem mechanismu transportu železa do buněk a buněčných funkcí u pacientů s diabetem mellitus či prediabetem, případně u pacientů se srdečním selháním. V budoucnu chceme sledovat vliv zvýšeného příjmu železa na možný rozvoj metabolického syndromu a dále metabolismus železa v nádorové tkáni.


Jako experimentální model používáme (1) buněčné linie hepatocytů (HEP-G2, HepaRG), pankreatických beta buněk (NES2Y, INS1E) a kardiomyocytů (H9c2) (2) vzorky tkání pacientů s narušeným metabolismem železa (alkoholové jaterní postižení, hemochromatóza, anemie z nedostatku železa, hepatitida, porfyrie aj.) a pacientů s porušeným metabolismem glukózy a obezitou. Metodologicky používáme široké spektrum přístupů buněčné a molekulární biologie.


Projekty pracovní skupiny jsou řešeny v rámci výzkumného programu University Karlovy PROGRES Q36 a v minulosti byly financovány i celou řadou dalších grantových pojektů.Poslední změna: 12. březen 2018 10:57 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor