Laboratoř pro studium apoptózy

Laboratoř pro studium apoptózy


Laboratoř se dlouhodobě zabývá molekulární mechanismy indukce apoptózy a rezistence k indukci apoptózy u nádorových buněk. V současnosti se zaměřujeme hlavně na buňky nádorů prsu a buňky nádorů ovária, ale i buňky dalších typů nádorů. Hlavním studovaným agens indukujícím apoptózu jsou taxany a jejich nové syntetické deriváty. Studujeme ale i další chemoterapeutika.


Jako experimentální model používáme (1) příslušné buněčné linie nádorů prsu a ovária, (2) vzorky nádorové i zdravé tkáně pacientek s příslušným nádorem a (3) budeme zavádět model příslušných experimentálních nádorů na myších. Metodicky používáme široké spektrum přístupů buněčné i molekulární biologie včetně proteomických přístupů i metod inhibice exprese a overexprese studovaných genů.


Projekty pracovní skupiny jsou řešené v rámci výzkumného programu University Karlovy PROGRES Q28 a za podpory dalších grantových projektů (GA ČR, AZV, GA UK, INTER-ACTION). Spolupracujeme s laboratoří doc. P. Součka ze SZÚ a s laboratoří prof. I. Ojimy (Institute of Chemical Biology and Drug Discovery, State University of New York at Stony Brook, USA).Poslední změna: 12. březen 2018 11:02 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor