• Věda a výzkum

Věda a výzkum


 

 


Aktuálně


Workshop k psaní ERC Starting/Consolidator grantů


Dne 2. října 2017 v prostorách TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 se uskuteční workshop k psaní ERC Starting/Consolidator grantů.  Workshop je určen pouze žadatelům o ERC Starting/Consolidator grant, kteří již mají konkrétní projektový záměr, který chtějí podat v aktuální výzvě pracovního programu ERC pro rok 2018.


Podmínkou účasti na workshopu je zaslání krátkého abstraktu projektu (max. 2000 znaků), CV (max. 2 strany) a dosažených výsledků ("early achievements track-record", max. 2 strany) nejpozději do 18. září 2017 na e-mail:  , vše v anglickém jazyce a podle pravidel zadávací dokumentace ERC za použití šablony ERC (viz Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant 2018 Calls). Kvalita zaslaných materiálů bude rozhodující pro přijetí k účasti na workshopu.Adela Jiroudkova

Department of Science and Research

European Centre

Charles University

Ovocný trh 3-5

116 36 Prague 1

4. 9. 2017


Poslední změna: 4. září 2017 11:00 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor