• Věda a výzkum

Věda a výzkum


 

 


Aktuálně


Podávání žádostí o přidělení startovacích bytů v roce 2017


Komise pro přidělování startovacích bytů RUK stanovila termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK a to do 24. 3. 2017 do 12:00 hodin. Termín odevzdání na 3. lékařskou fakultu je stanoven na 15. 3. 2017 do 17:00 hodin. Zájemci vhodí žádost v obálce s nápisem "Startovací byt - žádost děkanovi" do schránky "Sekretariát děkana" číslo 20, umístěné v přízemí děkanátu naproti podatelně.


Okruh zaměstnanců, kteří mohou o přidělení bytu požádat a další podmínky stanoví opatření rektora č. 31/2009 a opatření rektora č. 11/2010. Obě opatření jsou publikována na http://www.cuni.cz/UK-104.html


Více o startovacích byten na UK na http://www.cuni.cz/UK-3604.html


Jedná se celkem o 2 byty č. 1343 ač. 1443, oba mají velikost 2+kk o rozloze 53, 11 m2. Přesná specifikace bytů je vymezena v příloze A tohoto oznámení.


Tiskopis žádosti a jejích příloh tvoří přílohu B tohoto oznámení.


Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku, nejdéle však do konce pracovního poměru žadatele. Za podmínky trvání pracovního poměru lze nájemní smlouvu až třikrát vždy nejvýše o jeden rok prodloužit; na základě doporučení děkana nebo ředitele další součásti má při splnění všech podmínek podle tohoto opatření na tato prodloužení zaměstnanec nárok.


Nájemné činí 2.214,- Kč měsíčně + 2.100,-Kč zálohy na služby + 240,-Kč jako paušál záloh na služby a 77,-Kč měsíčně za vybavení bytu (kuchyňská linka, sporák, vodoměr a elektroměr), to vše se splatností do 15 dne příslušného kalendářního měsíce.


Dokumenty, tiskopisy
7. 3. 2017

Poslední změna: 4. září 2017 11:00 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor