Významné aktivity pracovníků

Recentní publikace pracovníků

 • High-contrast X-ray micro-radiography and micro-CT of ex-vivo soft tissue murine organs utilizing ethanol fixation and large area photon-counting detector. Dudak J, Zemlicka J, Karch J, Patzelt M, Mrzilkova J, Zach P, Hermanova Z, Kvacek J, Krejci F. Sci Rep. 2016 Jul 27;6:30385. doi: 10.1038/srep30385.

 • Hippocampal spatial position evaluation on MRI for research and clinical practice. Mrzílkova J, Koutela A, Kutová M, Patzelt M, Ibrahim I, Al-Kayssi D, Bartoš A, Řípová D, Čermáková P, Zach P. PLoS One. 2014 Dec 12;9(12):e115174. doi: 10.1371/journal.pone.0115174. eCollection 2014.

 • Brachiomedian artery (arteria brachiomediana) revisited: a comprehensive review. Kachlik D, Konarik M, Riedlova J, Baca V. Bosn J Basic Med Sci. 2016 Mar 10;16(2):91-101. doi: 0.17305/bjbms.2016.801. Review.

 • The importance of intramedullary hip nail positioning during implantation for stable pertrochanteric fractures: biomechanical analysis. Bartoska R, Baca V, Horak Z, Hrubina M, Skala-Rosenbaum J, Marvan J, Kachlik D, Dzupa V. Surg Radiol Anat. 2016 Jul;38(5):577-85. doi: 10.1007/s00276-015-1595-4.

Zajímavé přednášky, účast na kongresech, další aktivity

 • Odborný seminář na téma Fascie. (Fascia research update, Dr. Schleip, Ulm University, Director Fascia Research Project, Prof. MUDr. Marcela Grünerová-Lippertová, PhD., Doc.MUDr.Petr Zach, CSc. - Viscerosenzitivní inervace střeva, senzitivní receptory a projekce bolesti do CNS), 3. LF UK, 16.6.2016.

 • Mrzilkova Jana, Bartoš Aleš, Zach Petr: Visual rating of hippocampal atrophy on structural MRI for diagnosis of Alzheimer’s disease. 8th ISCAA, Budapest, Hungary (1-3. července, 2016).


Významné funkce a členství

Funkce a členství v odborných společnostech a v redakčních radách


Doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

 • Česká anatomická společnost

 • European Association of Clinical Anatomists

 • externí oponent programu EQUAL fondů Evropské Unie

 • zvaný člen (Fellow) International Academy of Clinical Anatomy (IACA)

 • oponent vstupních posudků a závěrečných zpráv FRVŠ

 • externí evaluátor projektu Evropského sociálního fondu „Karavana“

 • mezinárodní evaluátor projektu Evropské unie „Beyond Silence“

 • výkonný prezident výročního kongresu European Association of Clinical Anatomy (EACA)

 • školitel vítězné práce Prix de chimie, pharmacie et médecine 2007 „ Smržová T: The Specification of Pudendal Nerve Course and Its Clinical Implications”

 • pověřený vedením Edukačního centra pro anatomii a endoskopii při Ústavu anatomie 3. LF UK

 • Surgical and Radiologic Anatomy (IF) – reviewer

 • Medical Education (IF) – reviewer

MUDr. Alena Doubková, CSc.

 • Česká anatomická společnost

 • členka komise GAUK a FRVŠ, oponent FRVŠ

RNDr. Jitka Riedlová

 • Česká společnost antropologická

Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

 • European Association of Clinical Anatomists – vicepresident

 • Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy

 • Česká anatomická společnost

 • Scripta medica Brno - reviewer

 • Surgical and Radiologic Anatomy – člen redakční rady

Doc. MUDr. Petr Zach, CSc.

 • Společnost pro neurovědy JEP

 • Mind and Life Institute, Boulder, Colorado, USA

 • Brain Mapping Project, New York, USA

 • Neuroscience Society, New York, USA

 • Shamatha research project, California, USA

 • MBSR guide program, PCP Praha

 • člen oborové rady pro Neurovědy ČR


Poslední změna: 1. srpen 2016 22:29 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor