Prezentace pracoviště

Zaměření ústavu

Výuka anatomie v magisterském i bakalářském studiu, v magisterském studiu výuka také v anglickém curiculu.


Výzkumné zaměření pracoviště:

Neurovědy (Alzheimerova nemoc, zobrazovací techniky v neurovědách, neuroanatomie jógických cviků - Doc. Petr Zach)

PGS studenti:

dr. Anastasiya Lagutina - společný projekt s NUDZ, databáze ESO, morfologie sulcus paracingularis u pacientů se schizofrenií

dr. Tanya Rai - společný projekt s NUDZ, databáze ESO, morfologie parolfaktorní kůry u pacientů se schizofrenií

mgr. Tereza Novotná - společný projekt s biofyzikou, EEG a EMG u jógických cvičenců

dr. Alexandra Morozova - zobrazení cévního zásobení CNS


Fyzická antropologie (růst dětí, růstové grafy - RNDr. Jitka Riedlová)


Experimentální zobrazování tvrdých a měkkých tkání na mikro-CT (pracoviště je vybaveno mikro-CT scannerem Bruker Skyscan - MUDr. Jana Mrzílková)


Genetika a morfologie axilární žlázy u člověka (ve spolupráci s doc. Havlíčkem - mgr. Zdeněk Musil)


Zajímavé přednášky, účast na kongresech, další aktivity

 • Článek Compensatory Shift of Subcallosal Area and Paraterminal Gyrus White Matter Parameters on DTI in Patients with Alzheimer Disease. Kuchtova B, Wurst Z, Mrzilkova J, Ibrahim I, Tintera J, Bartos A, Musil V, Kieslich K, Zach P. Curr Alzheimer Res. 2018;15(6):590-599. doi: 10.2174/1567205015666171227155510.

  byl citován v New England Journal of Medicine (IF=70) v sekci Correspondence: Fornix-Region Deep Brain Stimulation–Induced Memory Flashbacks in Alzheimer’s Disease. N Engl J Med 2019; 381:783-785. DOI: 10.1056/NEJMc1905240.

 • spolupráce s IONS, Petaluma, USA, na fyzikálních základech poruchy funkce CNS (dr. Dean Radin, efekt kvantového "entanglement" u neutronů kalcia a jeho axonální transport)

Významné funkce a členství

Funkce a členství v odborných společnostech a v redakčních radách


prof. MUDr. Petr Zach, CSc.

 • Společnost pro neurovědy JEP

 • Mind and Life Institute, Boulder, Colorado, USA

 • Brain Mapping Project, New York, USA

 • Neuroscience Society, New York, USA

 • Shamatha research project, California, USA

 • MBSR guide program, PCP Praha

 • člen oborové rady pro Neurovědy ČR

Doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

 • Česká anatomická společnost

 • European Association of Clinical Anatomists

 • externí oponent programu EQUAL fondů Evropské Unie

 • zvaný člen (Fellow) International Academy of Clinical Anatomy (IACA)

 • oponent vstupních posudků a závěrečných zpráv FRVŠ

 • externí evaluátor projektu Evropského sociálního fondu „Karavana“

 • mezinárodní evaluátor projektu Evropské unie „Beyond Silence“

 • výkonný prezident výročního kongresu European Association of Clinical Anatomy (EACA)

 • školitel vítězné práce Prix de chimie, pharmacie et médecine 2007 „ Smržová T: The Specification of Pudendal Nerve Course and Its Clinical Implications”

 • pověřený vedením Edukačního centra pro anatomii a endoskopii při Ústavu anatomie 3. LF UK

 • Surgical and Radiologic Anatomy (IF) – reviewer

 • Medical Education (IF) – reviewer

MUDr. Alena Doubková, CSc.

 • Česká anatomická společnost

 • členka komise GAUK a FRVŠ, oponent FRVŠ

RNDr. Jitka Riedlová

 • Česká společnost antropologická

Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

 • European Association of Clinical Anatomists – vicepresident

 • Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy

 • Česká anatomická společnost

 • Scripta medica Brno - reviewer

 • Surgical and Radiologic Anatomy – člen redakční radyPoslední změna: 10. leden 2022 11:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor