Volitelná část rozvrhu 5. ročníku

Součástí výuky 5. ročníku je jeho volitelná část. Zde jsou potřebné informace.

Informace o systému elektronického přihlašování

Stejně jako v minulých letech i letos bude zápis na volitelnou (nikoliv však "nepovinnou"!) část výuky v pátém ročníku probíhat elektronickou formou. Systém má za úkol usnadnit vám sestavení rozvrhu z obou částí tak aby se pokud možno nic nepřekrývalo a každý z vás měl splněno vše co je potřeba. Celý proces sestavení rozvrhu lze provést pomocí webového prohlížeče z libovolného počítače připojeného k internetu. Elektronický rozvrh je k dispozici na adrese http://rozvrh.lf3.cuni.cz. Níže naleznete stručný popis systému a úplně dole naleznete ze současného rozvrhu rozpisy témat a termínů tak jak je nám zaslala jednotlivá pracoviště a na základě kterých data přepisujeme do databáze elektronického rozvrhu.

Úvod do práce se systémem

1. Přihlášení do systému

Pro přihlášení do systému elektronického rozvrhu se používá systém CAS. Pro přihlášení tedy potřebujete průkaz studenta (tzv. "ISIC") a platné heslo do systému CAS (platnost a funkčnost hesla ověříte přihlášením do samotného systému CAS na https://ldap.cuni.cz.


Jako uživatelské jméno slouží osobní číslo studenta (na kartě uvedeno pod Vaší fotografií - jedná se o 8-mi místné číslo).


Pokud průkaz studenta nemáte/ztratili jste, a/nebo nemáte/zapomněli jste heslo postupujte podle rad na stránkách CAS.


Samotné přihlášením do systému provedete vyplněním malého formuláře v pravé horní části tohoto okna. Jako uživatelské jméno použijte "číslo pod fotografií" a heslo je stejné jako do systému CAS.

2. Vyplnění osobních údajů

Po prvním přihlášení do systému je se Vám hned na úvod zobrazí nastavení vašeho profilu - jednoduchý formulář, kde bude uvedeno Vaše jméno, příjmení, fotografie.


Následující tři políčka je nutné, pro správné fungování systému, vyplnit - jde o Váš typ studia (všeobecné lékařství je typ A, měli byste to mít ale předvyplněné), ročník a kruh. Tyto údaje se následně používají pro správné vyhledávání překryvů s "pevným rozvrhem". Prosím věnujte tomuto nastavení náležitou pozornost - pozdější (poté co byste si již některé volitelné předměty zapsali) změna kteréhokoliv z těchto parametrů vede ke smazání všech do té doby zapsaných volitelných termínů.

3. Práce se systémem

Po úspěšném přihlášení a vyplnění osobního profilu se některé věci v okně maličko změní - v pravé horní části (tak kde byl dříve přihlašovací formulář) nyní bude informace o přihlášeném uživateli (Vaše uživatelské jméno) a odhlašovací tlačítko (prosím nezapomínejte se odhlašovat od systému - a to hlavně tam, kde mají k počítači přístup ostatní studenti, zabráníte tím nedorozuměním mezi sebou!!!) a na horním okraji hlavního rámce přibudou k záložkám "informace" a "výpis" záložky "zápis" a "profil".


A právě záložka "zápis" nás bude nadále zajímat nejvíce.

4. Zápis volitelných předmětů - záložka "Zápis"

Kliknutím na záložku "zápis" na horním okraji pracovní části okna (pod fialovým pruhem s logy univerzity a fakulty) vstoupíte do "výpisu volitelných předmětů".


V tomto seznamu vidíte názvy jednotlivých předmětů které si můžete zapsat (většinou jako "název předmětu" - "forma"). Jistě jste si při té příležitosti všimli, že některé řádky tohoto seznamu mají červené a některé zelené pozadí - to je jedna z vlastností systému kterou si teď představíme - systém se Vás snaží kontrolovat a napovídat Vám právě pomocí těchto dvou barev (se stejným "napovídáním" se setkáte i v dalších krocích), červená barva značí nesplnění některé podmínky, nebo nevhodnost určité takto označené části, naopak zelená barva značí úspěšné splnění určité podmínky. Konkrétně zde (ve "výpisu volitelných předmětů") červená barva řádku značí, že jste si ještě nezapsal/a dostatečný počet "témat" tohoto "předmětu", a zároveň si na pravé straně příslušného řádku můžete přečíst slovní vyjádření nesplnění podmínky pro daný předmět (např. "zapsáno 0 z 8 témat").


Kliknutím na název každého "předmětu" vstoupíte do "výpisu témat" daného předmětu. V něm vidíte hned nahoře název "předmětu" a pod ním informace - tyto informace vřele doporučují pečlivě přečíst - informují Vás o podmínkách splnění daného "předmětu" a poskytují další důležité informace. Pod informacemi je pak seznam témat - stejně jako u seznamu předmětů i zde platí stejná konvence - červené řádky značí nesplnění podmínek zápisu pro dané téma, naopak zelený řádek značí splnění, plus související slovní vyjádření na pravé straně.


Kliknutím na název každého tématu vstoupíte do "výpisu termínů" daného tématu po daný předmět, což vidíte vyjádřeno v záhlaví seznamu.


V tomto seznamu již vidíte list jednotlivých termínů konání na které se můžete přihlásit - každý řádek obsahuje kompletní informaci o daném termínu - semestr, výukový týden, den, datum a čas, kdy se výuka koná, jméno vyučujícího, místo konání výuky, počet volných míst na tento termín a přihlašovací/odhlašovací tlačítko. Stejně jako v jiných částech i zde platí konvence červená/zelená, ale s drobným zesložitěním - v případě, že je celý řádek červený systém se Vám snaží napovědět, že tento konkrétní termín se překrývá (v čase) jinou výukou (a to buď s výukou v pevném rozvrhu, nebo s volitelnou výukou, kterou jste si zapsali dříve), zároveň takový řádek bude mít na levém okraji znak (X) - najetím ukazatelem myši na tento znak se Vám pod daný kryjící se termín vypíše další tabulka se seznamem názvů, témat a dalších informací o výuce se kterou se daný termín překrývá. Pokud řádek není červený (ale má jeden z odstínů šedé) znamená to, že se s ničím nepřekrývá a Vy se na tento termín můžete přihlásit, což učiníte kliknutím na tlačítko "přihlaš" na pravém okraji řádku. Pokud jste na daný termín přihlášení bude řádek zelený a vy se z tohoto termínu můžete odhlásit kliknutím na tlačítko "odhlaš" na pravém okraji řádku.


Systém Vám umožňuje přihlášení i na termíny které se překrývají s jinou výukou - v takovém případě pak bude celá pravá strana řádku zelená, jen zámek X (značící překryv) na levé straně bude mít pozadí červené.


Jaké další situace mohou ve výpisu termínů nastat.


Každé téma u všech předmětů má nastaveno maximální počet opakování - tzn. např. pokud se přihlásíte na jeden konkrétní termín stáží z gynekologie na téma "Dobrodružství gynekologické operativy" všechna ostatní přihlašovací tlačítka zmizí a zůstane jen odhlašovací tlačítko u zapsaného termínu (tím se systém brání proti mnohonásobnému přihlašovaní jednoho studenta na stejné téma a následnému "vybírání si kdy tam půjdu").


Na daný termín také nemusejí být již volná místa - v takovém případě pak u daného termínu uvidíte počet volných míst 0 a místo přihlašovacího tlačítka nápis "na tento termín již nejsou volná místa".


Další důležitá věc je "časový zámek" - každý termín má nastavenu určitou časovou hodnotu (typicky 7 dní) jako časový zámek, časový zámek termínu platí od chvíle svého začátku mínus hodnota časového zámku až do doby skončení termínu (př. termín se koná 20.12. od 8:00 do 10:00 a časový zámek má nastaven na 7 dní => časový zámek pro tento termín platí od 13.12. 8:00 až do 20.12. 10:00). V době platnosti časového zámku není možno manipulovat s daným termínem - tzn. nelze se na nadaný termín přihlásit (pokud na něj přihlášení nejste) ani se z daného termínu odhlásit (pokud na něj přihlášeni jste). Pokud se Vám tedy nepodaří zúčastnit se výuky určitého termínu, který má zároveň nastaven maximální počet opakování (např. na 1) musíte počkat, že daný termín uplyne (přestane platit časový zámek) odhlásit se z termínu na který jste nedorazili a přihlásit se na termín jiný (ale takový, který ještě nemá platný časový zámek). Z toho vyplývá - věnujte zápisu a docházce na zapsané termíny náležitou pozornost - "chození na termíny, na které nejsem zapsaný a ukecávání vyučujících aby mi to napsali" nebude tolerováno!!!


A asi poslední možnou variantou je, že daný termín již proběhl tzn. se na něj již není možné přihlásit.

5. Výpis rozvrhu, záložka "Výpis"

Zde si můžete vypsat rozvrhy. Když jste přihlášení, tak máte předvolené hodnoty jako je obor, ročník a kruh. Vy si navolte ještě  semestr, týden a další vámi požadované flitry. Uvidíte pak  syntézu Vašeho pevného a volitelného rozvrhu. Termíny, které jsou oranžové znamenají, že časově kolidují s nějakým jiným termínem z volitelného nebo pevného rozvrhu.

6. Řešení problémů, kontakty

  • Obecné informace k výuce: , linka 2337

  • Zadávání dat: , linka 2338

  • Technická podpora: , linka 2250

V případě konkrétních dotazů ohledně výuky se můžete obracet i na jednotlivá pracoviště, která výuku zajišťují.

Ke stažení

Souhrn požadavků18.09.2015

Rozvrhy 5. ročníku

1 - Zimní semestr

VSEOB521.07.2015
VSEOB5_1,221.07.2015
VSEOB5_3,421.07.2015
VSEOB5_5,621.07.2015
VSEOB5_7,821.07.2015

2 - Letní semestr

VSEOB514.12.2015
VSEOB5_1,214.12.2015
VSEOB5_1,2,3,4 změna 6. a 7. týden01.02.2016
VSEOB5_3,414.12.2015
VSEOB5_5,614.12.2015
VSEOB5_7,814.12.2015Poslední změna: 24. červenec 2018 18:02 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor