Online databáze kontaktů zaměstnanců 3. LF

Ústav patologie

+ Popis oddělení

Činnost Ústavu patologie jako pracoviště 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je tradičně rozdělena do tří hlavních směrů, které se vzájemně prolínají a tvoří tak jeden organický celek. Tyto směry představují pedagogická a vědeckovýzkumná činnost a zdravotnická činnost.
Pedagogická činnost ústavu zahrnuje výuku patologie pregraduálního bakalářského studia zdravotní vědy, fyzioterapie, veřejné zdravotnictví a ošetřovatelství a magisterského studijního oboru všeobecné lékařství a postgraduální výchovu studentů doktorského studijního programu.
Vědeckovýzkumná činnost je soustředěna výzkumného záměru MŠMT MSM0021620808 s názvem ?Molekulárně biologické, genetické a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje modelových tumorů dospělého věku. Význam pro epidemiologii, časnou diagnostiku a léčbu? a na řešení grantových projektů, kde jsou pracovníci hlavními řešiteli nebo spoluřediteli. Navíc někteří pracovníci ústavu spolupracující s pracovišti některých významných vědeckých institucí např. MZd a AV ČR.
Zdravotnická činnost ústavu zahrnuje oblast nekrotickou, bioptickou a cytologickou.

Telefon: 420 26716 2500 (sekretariát p. Drahomíra Rychlá), 420 26716 2510 (přednosta)
Adresa: Šrobárova 50, Praha (hlavní město), Praha 10, PSČ: 10034
Fax: 420 26716 3002

Přednosta

prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. 420 26108 3741 radoslav.matej@ftn.cz

Zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činn.

MUDr. Eva Sticová, Ph.D. 420 26716 3280 eva.sticova@fnkv.cz

Sekretářka

Jana Brodská 420 26716 2900 jana.brodska@lf3.cuni.cz
Eva Kurková 420 26716 2500 patsec@fnkv.cz

Profesor

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. 420 26716 2510 vaclav.mandys@fnkv.cz

Docent

doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc. rychterova@biolab.cz
doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc. 420 26716 2502 zdenka.vernerova@fnkv.cz

Vědecký pracovník

Mgr. Alexey Popov, Ph.D. 420 26710 2325

Odborný asistent

MUDr. Jana Drozenová 420 26716 3063 jana.drozenova@fnkv.cz
MUDr. Václav Eis, Ph.D. 420 26716 3549 vaclav.eis@fnkv.cz
MUDr. Jan Hrudka, Ph.D. 420 26716 3063 jan.hrudka@fnkv.cz
MUDr. Petr Kujal, Ph.D. 420 26716 2527 petr.kujal@fnkv.cz
MUDr. Josef Šach 420 26716 3001 josef.sach@fnkv.cz
MUDr. Arpád Szabó 420 26716 3607 arpad.szabo@fnkv.cz

Lektor

MUDr. Josef Heřman

Laborant

Gisela Mišíková
Miluše Sloupová 420 26716 2901 miluse.sloupova@fnkv.cz
Ivana Tučková 420 26710 2307 tuckova@seznam.cz
Kateřina Vadinská 420 26716 2501

Asistent

MUDr. Vojtěch Kolín 420 26716 3674 vojtech.kolin@fnkv.cz

Myčka laboratorního skla

Jana Bečvarovská jana.becvarovska@lf3.cuni.cz

Fotograf

Petr Janda 420 26716 2504
Zbyněk Pešl 420 26716 2504

Pracovník

Ing. Pavel Bradáč

Postgraduální student

MVDr. Lenka Červenková
MUDr. Zuzana Stejskalová
MUDr. Arpád Szabó 420 26716 3607 arpad.szabo@fnkv.cz


Poslední změna: 3. květen 2018 14:04 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor