Online databáze kontaktů zaměstnanců 3. LF

Pracoviště Linka Email
Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 2410
Děkanát 3.LF 2233 dekan@lf3.cuni.cz
Děkanát - ekonomické oddělení 3.LF 2179 ekonom@lf3.cuni.cz
Děkanát - oddělení administrativy vědy a výzkumu 3.LF 2226 veda@lf3.cuni.cz
Děkanát - oddělení personální a mzdové 3.LF 2231 personalni@lf3.cuni.cz
Děkanát - oddělení rozvoje
Děkanát - oddělení specializačního vzdělávání 3.LF 2437 specializace@lf3.cuni.cz
Děkanát - právní referát 3.LF 2112
Děkanát - provozně-technické oddělení 3.LF 2128
Děkanát - referát interního auditu 3.LF 2328
Děkanát - referát pro zahraniční a vnější vztahy 3.LF 2201 marika.bendova@lf3.cuni.cz
Děkanát - studijní oddělení 3.LF 2205
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 3000 dermasec@fnkv.cz
Gynekologická klinika 3. LF UK a ÚVN 97320 3350
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 2368
Hematologická klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 2292
Interní klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 2357 intsec@fnkv.cz
Interní klinika 3. LF UK a FTN
Kabinet dějin lékařství 3. LF UK
Kabinet praktického lékařství 3. LF UK
Kabinet veřejného zdravotnictví 3.LF 2436 kabinetvz@lf3.cuni.cz
Kardiochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 3422 sekrkarchir@fnkv.cz
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 3159 kardsekr@fnkv.cz
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV FNKV 2451 karsec@fnkv.cz
Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV FNKV 2530 pedsec@fnkv.cz
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN TN 3369 detchir@ftn.cz
Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FNB
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV FNKV 2809 knmsec@fnkv.cz
Klinika otorinolaryngologická 3. LF UK a FNKV FNKV 2330 orlsec@fnkv.cz
Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN 97320 3161
Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV FNKV 3252 plastsec@fnkv.cz
Klinika pneumologie 3. LF UK a FNB NNB 2671 pavlina.svobodova@bulovka.cz
Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV FNKV 3365 burnsec@fnkv.cz
Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV FNKV 2690 pavla.chromeckova@fnkv.cz
Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ NUDZ 8486
Klinika radiologie a nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV FNKV 2812
Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV FNKV 2300
Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN
Komise pro evaluaci výuky
Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 8540
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 2814 neursec@fnkv.cz
Neurologická klinika 3. LF UK a FTN
Oftalmologická klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 3624
Onkologická klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 2815
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 2716 ortsec@fnkv.cz
Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 3284 stomsec@fnkv.cz
Středisko vědeckých informací 3.LF 2178 svi@lf3.cuni.cz
Urologická klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 3444 urofakulta@fnkv.cz
Urologická klinika 3. LF UK a FTN
Ústav anatomie 3. LF UK 3.LF 2494
Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK
Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK 3.LF 2245
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK 3.LF 2915
Ústav farmakologie 3. LF UK 3.LF 2403
Ústav fyziologie 3. LF UK KARLOV 2721
Ústav histologie a embryologie 3. LF UK 3.LF 2310
Ústav hygieny 3. LF UK
Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF UK 3.LF 2493
Ústav jazyků a lékařské terminologie 3. LF UK 3.LF 2950
Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK 3.LF 2305
Ústav lékařské genetiky 3. LF UK 3.LF 2491
Ústav mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ FNKV 2818
Ústav ošetřovatelství 3. LF UK 3.LF 2942
Ústav patofyziologie 3. LF UK 3.LF 2483
Ústav patologie 3. LF UK a FNKV FNKV 2500 patsec@fnkv.cz
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN
Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí UPDM 1200
Ústav soudního lékařství 3. LF UK a FNKV FNKV 2623
Výpočetní středisko 3.LF 2196 vypocetni@lf3.cuni.cz


Poslední změna: 28. leden 2020 12:04 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor