Online databáze kontaktů zaměstnanců 3. LF

Pracoviště Linka Email
Chirurgická klinika FNKV 2419
Děkanát 3.LF 2233 dekan@lf3.cuni.cz
Děkanát - ekonomické oddělení 3.LF 2179 ekonom@lf3.cuni.cz
Děkanát - oddělení administrativy vědy a výzkumu 3.LF 2229 veda@lf3.cuni.cz
Děkanát - oddělení personální a mzdové 3.LF 2231 personalni@lf3.cuni.cz
Děkanát - oddělení specializačního vzdělávání 3.LF 2197
Děkanát - právní referát 3.LF 2112 pravni@lf3.cuni.cz
Děkanát - provozně-technické oddělení 3.LF 2128
Děkanát - referát interního auditu 3.LF 2166
Děkanát - referát pro zahraniční a vnější vztahy 3.LF 2201
Děkanát - studijní oddělení 3.LF 2208 studijni@lf3.cuni.cz
Dermatovenerologická klinika FNKV 2340 dermasec@fnkv.cz
Gynekologická klinika 3. LF UK a ÚVN 97320 3350
Gynekologicko-porodnická klinika FNKV 2368
Gynekologicko-porodnická klinika - oddělení molekulární biologie a patologie buňky 3.LF 2625
Gynekologicko-porodnická klinika - oddělení nádorové biologie 3.LF 2662
I. interní klinika FNKV 2315 int1sec@fnkv.cz
II. interní klinika FNKV 2710 int2sec@fnkv.cz
III. interní-kardiologická klinika FNKV 2621 kardsekr@fnkv.cz
Interní hematologická klinika FNKV 2292 hematologie@fnkv.cz
Interní klinika 3. LF UK a TN TN 2295 eva.kratka@ftn.cz
Kabinet dějin lékařství
Kabinet veřejného zdravotnictví
Kardiochirurgická klinika FNKV 3422 sekrkarchir@fnkv.cz
Klinika anesteziologie a resuscitace FNKV 2461 karsec@fnkv.cz
Klinika dětí a dorostu FNKV 2561 pedsec@fnkv.cz
Klinika dětské chirurgie a traumatologie TN 3369 detchir@ftn.cz
Klinika infekčních nemocí NNB 2707
Klinika nukleární medicíny FNKV 3186 knmsec@fnkv.cz
Klinika otorinolaryngologická FNKV 3171 orlsec@fnkv.cz
Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie ÚVN a 3. LF UK 09732 3163
Klinika plastické chirurgie FNKV 3030 plastsec@lf3.cuni.cz
Klinika pneumologie NNB 2671
Klinika popáleninové medicíny FNKV 3365 burnsec@fnkv.cz
Klinika pracovního a cestovního lékařství FNKV 2690
Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - oddělení lékařské psychologie 3.LF 2339
Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - Psychiatrická klinika NUDZ 8409 sekretariat@nudz.cz
Klinika rehabilitačního lékařství FNKV 3117
Neurochirurgická klinika FNKV 8548
Neurologická klinika FNKV 3480 efns@fnkv.cz
Neurologická klinika 3. LF UK a TN
Oddělení rozvoje
Oftalmologická klinika FNKV 2390 ophtsec@fnkv.cz
Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV 2431 ortsec@fnkv.cz
Radiodiagnostická klinika FNKV 2400 rdg@fnkv.cz
Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV 2333 hana.fomenkova@lf3.cuni.cz
Referát pro administraci výměnného programu Erasmus+
Stomatologická klinika FNKV 3277 stomsec@fnkv.cz
Středisko vědeckých informací 3.LF 2103 svi@lf3.cuni.cz
Urologická klinika FNKV 3550
Urologická klinika 3. LF UK a TN
Ústav anatomie 3.LF 2508
Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3.LF 2407
Ústav epidemiologie a biostatistiky 3.LF 2338 katerina.maternova@f3.cuni.cz
Ústav etiky a humanitních studií 3.LF 2904
Ústav farmakologie 3.LF 2404 radka.mieslerova@lf3.cuni.cz
Ústav fyziologie KARLOV 2711 miroslava.splichalova@lf3.cuni.cz
Ústav histologie a embryologie 3.LF 2310
Ústav hygieny 3.LF 2620
Ústav imunologie 3.LF 2440 kamila.riegerova@lf3.cuni.cz
Ústav jazyků 3.LF 2905
Ústav laboratorní diagnostiky
Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3.LF 2303
Ústav lékařské genetiky 3.LF 2434 katerina.prihodova@lf3.cuni.cz
Ústav lékařské mikrobiologie FNKV 2531 microsec@fnkv.cz
Ústav ošetřovatelství 3.LF 2904
Ústav patofyziologie 3.LF 2210
Ústav patologie FNKV 2500 patsec@fnkv.cz
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN TN 3742 patologie@ftn.cz
Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí UPDM 1111
Ústav soudního lékařství FNKV 2505
Výpočetní středisko 3.LF 2196 vypocetni.stredisko@lf3.cuni.cz


Poslední změna: 3. květen 2018 14:04 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor