Online databáze kontaktů zaměstnanců 3. LF

Pracoviště Linka Email
Chirurgická klinika FNKV 2499
Děkanát 3.LF 2233 dekan@lf3.cuni.cz
Děkanát - ekonomické oddělení 3.LF 2179 ekonom@lf3.cuni.cz
Děkanát - oddělení administrativy vědy a výzkumu 3.LF 2226 veda@lf3.cuni.cz
Děkanát - oddělení personální a mzdové 3.LF 2231 personalni@lf3.cuni.cz
Děkanát - oddělení specializačního vzdělávání 3.LF 2437 specializace@lf3.cuni.cz
Děkanát - právní referát 3.LF 2112
Děkanát - provozně-technické oddělení 3.LF 2128
Děkanát - referát interního auditu 3.LF 2328 anna.marsalkova@lf3.cuni.cz
Děkanát - referát pro zahraniční a vnější vztahy 3.LF 2201 marika.bendova@lf3.cuni.cz
Děkanát - studijní oddělení 3.LF 2205
Dermatovenerologická klinika FNKV 3000 dermasec@fnkv.cz
Gynekologická klinika 3. LF UK a ÚVN 97320 3350
Gynekologicko-porodnická klinika FNKV 2368
Hematologická klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 2292
Interní klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 2357 int2sec@fnkv.cz
Interní klinika 3. LF UK a TN
Kabinet dějin lékařství
Kabinet praktického lékařství
Kabinet veřejného zdravotnictví 3.LF 2436 kabinetvz@lf3.cuni.cz
Kardiochirurgická klinika FNKV 3422 sekrkarchir@fnkv.cz
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV FNKV 3159 kardsekr@fnkv.cz
Klinika anesteziologie a resuscitace FNKV 2451 karsec@fnkv.cz
Klinika dětí a dorostu FNKV 2530 pedsec@fnkv.cz
Klinika dětské chirurgie a traumatologie TN 3369 detchir@ftn.cz
Klinika infekčních nemocí
Klinika nukleární medicíny FNKV 2809 knmsec@fnkv.cz
Klinika otorinolaryngologická FNKV 2330 orlsec@fnkv.cz
Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie ÚVN a 3. LF UK 97320 3161
Klinika plastické chirurgie FNKV 3252 plastsec@fnkv.cz
Klinika pneumologie NNB 2671 pavlina.svobodova@bulovka.cz
Klinika popáleninové medicíny FNKV 3365 burnsec@fnkv.cz
Klinika pracovního a cestovního lékařství FNKV 2810 pavla.chromeckova@fnkv.cz
Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - oddělení lékařské psychologie
Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - Psychiatrická klinika NUDZ 8409 sekretariat@nudz.cz
Klinika rehabilitačního lékařství FNKV 2300
Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a TN
Neurochirurgická klinika FNKV 8540
Neurologická klinika FNKV 2814 neursec@fnkv.cz
Neurologická klinika 3. LF UK a TN
Oddělení rozvoje
Oftalmologická klinika FNKV 2390 ophtsec@fnkv.cz
Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV 2716 ortsec@fnkv.cz
Radiodiagnostická klinika FNKV 2812
Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV 2815
Stomatologická klinika FNKV 3284 stomsec@fnkv.cz
Středisko vědeckých informací 3.LF 2178 svi@lf3.cuni.cz
Urologická klinika FNKV 3444 urofakulta@fnkv.cz
Urologická klinika 3. LF UK a TN
Ústav anatomie 3.LF 2494
Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie
Ústav epidemiologie a biostatistiky 3.LF 2485
Ústav etiky a humanitních studií 3.LF 2915
Ústav farmakologie 3.LF 2487
Ústav fyziologie KARLOV 2721
Ústav histologie a embryologie 3.LF 2310
Ústav hygieny
Ústav imunologie a klinické biochemie 3.LF 2493
Ústav jazyků 3.LF 2950
Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3.LF 2305
Ústav lékařské genetiky 3.LF 2491
Ústav mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ FNKV 2818
Ústav ošetřovatelství 3.LF 2942
Ústav patofyziologie 3.LF 2483
Ústav patologie FNKV 2500 patsec@fnkv.cz
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN
Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí UPDM 1200
Ústav soudního lékařství FNKV 2623
Výpočetní středisko 3.LF 2196 vypocetni@lf3.cuni.cz


Poslední změna: 28. leden 2020 12:04 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor