Čestné doktoráty udělené na návrh 3. LF UK

Nositelé čestných doktorátů UK – na návrh 3. LF UK

Přehled udělených titulů dr. h.c.

2018

Prof. Dr. med. Dr.h.c. mult. Thomas Ruzicka, FCMAProf. Dr. Dr.h.c. Salim Yusuf, D.Phil., FRCPC, FRSC, O.C.


 • Uděleno 15. 1. 2018 za mimořádný přínos k výzkumu a zlepšení zdraví lidstva v oblasti epidemiologie, léčby a prevence kardiovaskulárních chorob

 • Tisková zpráva

 • Podrobnosti z události

2016

Profesor Dr. med. Dr. h. c. Volker Diehlprof. Dr. Philip G. Zimbardo, PhD.


 • Uděleno 19. 10. 2016 za mimořádný přínos pro sociální vědy, který se projevil především originálními příspěvky k poznávání lidské povahy, vytrvalou popularizaci psychologických věd a příkladné úsilí o humanizaci naší společnosti

 • Podrobnosti z události

2013

prof. Erling Norrby, M.D., Ph.D. (Švédsko)

profesor virologie Karolinska Institutet ve Stockholmu, člen Royal Swedish Academy of Sciences


2012

prof. Eugene Braunwald, M.D. (USA

profesor, Brigham and Women's Hospital (Harvard Medical School)


 • 4. 10. 2012 - doctor honoris causa lékařských věd „za celosvětově zcela unikátní badatelský i pedagogický přínos v kardiologii a vnitřním lékařství a za dlouholetou mimořádně úspěšnou výzkumnou spolupráci s akademickými pracovníky Univerzity Karlovy v Praze" (společný návrh 3. LF UK a 1. LF UK)

 • Laudacio při příležitosti udělení čestného doktorátu - převzato z časopisu VNR

2004

prof. Sisvan William A. Gunn, M.D. (Kanada)

prezident Mezinárodní asociace pro humanitární medicínu


 • 1. 12. 2004 - doctor honoris causa lékařských věd „za mimořádné celoživotní dílo v oblasti medicíny katastrof, urgentní medicíny a zdravotnických záchranných systémů"

2001

prof. Dr. med. Gerd Plewig (SRN)

přednosta Dermatologické kliniky LMU, Mnichov


 • 27. 4. 2001 - doctor honoris causa lékařských věd „za celoživotní dílo v oblasti dermatovenerologie"


prof. Robert B. Tattersall, M.B. (Velká Británie

profesor metabolických chorob University of Nottingham


 • 27.4.2001 - doctor honoris causa lékařských věd „za objev a popis MODY typu diabetes mellitus a celoživotní dílo v oblasti diabetologie"

1999

prof. Norman Sartorius (Švýcarsko)

prezident Světové psychiatrické asociace, Ženeva


 • 29. 4. 1999 - doctor honoris causa lékařských věd „za celoživotní dílo v oblasti duševního zdraví"

1998

prof. Denise Albe-Fessard (Francie)

profesorka neurofyziologie na Sorboně a posléze na Univerztě Pierre et Marie Curie v Paříži


 • 8. 4. 1998 - doctor honoris causa lékařských věd „za celoživotní dílo v oblasti fyziologie mozku a patofyziologie bolesti a za činnost v mezinárodních vědeckých společnostech“


prof. Francois Delange (Belgie)

výkonný ředitel International Council for Control of Iodine Defiency Disorders, Brusel

 • 8. 4. 1998 - doctor honoris lékařských věd „za celoživotní dílo v oboru pediatrie, za příspěvek k vymýcení jodového deficitu na světě"


Sir Andrew Fielding Huxley (Velká Británie)

profesor University College v Londýně, nositel Nobelovy ceny za práce v oblasti neurofyziologie


 • 24. 6. 1998 - doctor honoris causa lékařských věd „za základní objevy v obecné, svalové a nervové fyziologie a za činnost v mezinárodních vědeckých společnostech"

 

prof. Masao Ito (Japonsko)

generální ředitel Frontier Research Program emeritní profesor University Tokio


 • 8. 4. 1998 - doctor honoris causa lékařských věd „za objevy v oblasti fyziologie mozečku a neurofyziologie a za činnost v mezinárodních vědeckých společnostech“


Dr. Paul Adrian Jan Janssen (Belgie)

čestný předseda Board of Directors of Janssen Pharmaceutica NV


 • 8. 4. 1998 - doctor honoris causa lékařských věd „za celoživotní dílo v oboru psycho-farmakologie a za příspěvek k rozvoji české farmakologie“


prof. James Dewey Watson (USA)

Cold Spring Harbor Laboratory, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství


 • 27. 5. 1998 - doctor honoris causa lékařských věd „za fundamentální objevy ve struktuře a funkci deoxyribonukleové kyseliny a za celoživotní dílo v molekulární biologii a genetice“ (společný návrh 1. LF UK a 3. LF UK)

 1994

Sir Karl Raimund Popper (Velká Británie)

filozof a vědec, profesor London School of Economics Harvardské univerzity


 •  25. 5. 1994 - doctor honoris causa lékařských věd „za světoznámé působení v oblasti filozofie vědy, vytvářející základy nové epochy věd, včetně lékařství, za významný příspěvek k filozofii poznání a k pochopení vztahů mezi myšlenkovými a neurofyziologickými pochody ”

 • Laudacio při příležitosti udělení čestného doktorátu - převzato z časopisu VNR


Seznam nositelů 1994-2013


 • Seznam nositelů 1994 - 2013 ke stažení v .pdf a .doc


Poslední změna: 11. červenec 2019 15:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor