Udělené pamětní medaile

Pamětní medaile 3. LF

2016

 • Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

  za významný přínos ve výuce anatomie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (navrhl prof. Anděl), medaile udělena 04.02.2016 (v rámci zasedání VR 3. LF UK)

 • MUDr. David Marx, PhD.

  za dlouholetou práci pro 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (navrhl prof. Anděl),

  medaile udělena 04.02.2016 (v rámci zasedání VR 3. LF UK)

 • Otakar R. Hubschmann, M.D., FAANS, FACS

  Za dlouhodobou spolupráci s 3. LF UK v oboru Neurochirurgie (navrhl prof. Haninec),

  medaile udělena 01.08.2016 (u příležitosti osobní návštěvy ČR)

 • Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

  K životnímu jubileu a za dlouholetou práci pro 3. LF UK v oboru Lékařské biofyziky (navrhl doc. Čelko), medaile udělena 05.05.2016 (v rámci zasedání VR 3. LF UK)

 • Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

  Za významný přínos pro rozvoj výuky lékařské etiky a za ostatní práci ve prospěch 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (navrhl prof. Anděl),

  medaile udělena 06.10.2016 (v rámci zasedání VR 3. LF UK)

2015

 • Prof. Genevra Richardson CBE, FBA, LLB, LLM, FBA, HonFRCPsych

  Za mimořádný přínos v oblasti medicínského práva a k porozumění lidem s duševním onemocněním, medaile předána dne 09.06.2015

  (navrhl prof. Höschl)

 • Prof. Andrew B. Peitzman, MD – Univerzita Pittsburgh (Pennsylvania)

  „Za zásluhy o rozvoj v oboru úrazové chirurgie, medaile předána dne 14.05.2015

  (navrhl doc. Vyhnánek)

 • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

  Za dlouholeté úsilí a vynikající přínos při výchově nových generací lékařů, medaile předána v listopadu 2015 u příležitosti 70letého výročí založení LF UK Plzeň

  (navrhl prof. Anděl)

2013

 • prof. Jes Olesen, MD, FRCP, D.Hon.C., profesor Kodaňské univerzity

  (navrhl prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. s doporučením přednostky Neurologické kliniky 3. LF UK – doc. MUDr. Ivany Štětkářové, CSc.)

 • Dr. med. Denis Laurent Kaech, vedoucí neurochirurg nemocnice v Churu (Švýcarsko)

  (navrhl prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. s doporučením přednostky Neurologické kliniky 3. LF UK – doc. MUDr. Ivany Štětkářové, CSc.)

2011 - 2012

 • Udělení pamětních medailí 3. LF UK 2011 - 2012, seznam oceněných nositelů ke stažení v .pdf a .doc

1994 - 2010

 • Udělení pamětních medailí 3. LF UK 1994 - 2010, seznam oceněných nositelů ke stažení v .pdf a .docPamětní medaile UK na návrh 3. LF

2017

Stříbrná medaile


 • Prof.  E. Zvěřina, DrSc, FCMAl

  27. dubna 2017 obdržena z rukou rektora UK, prof. T. Zimy, Stříbrná medaile Univerzity Karlovy za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké činnosti a za zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru neurochirurgie.

2008

Zlatá medaile Univerzity Karlovy


 • prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

  přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK

 • prof. Dr. med. Jiří Dvořák

  profesor Zürišské university a Schulthess Klinik v Zürichu „Za významný přínos organizaci české lékařské vědy“

 • doc. MUDr. Ivan Havel, Ph.D.

  ředitel Centra teoretických studií UK v Praze „Za rozvoj multidisciplinárních aspektů vědy a za popularizaci vědy“

2005

Zlatá medaile Univerzity Karlovy


 • Prof. Richard J. Havel, M.D.

  Cardiovascular Research Institute University of California, San Francisco

2004

Stříbrná medaile Univerzity Karlovy


 • Prof. K. A. Miczek

  profesor neurověd Tufts University v Bostonu, USA, předána 1.9.2004

2003

Zlatá medaile Univerzity Karlovy


 • Prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc.

  emeritní profesor Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK

2002

Zlatá medaile Univerzity Karlovy v Praze


 • Prof. MUDr. Emanuel Vlček, DrSc.

  býv. profesor antropologie Univerzity Karlovy a ČSAV v Praze, předána 8. 10. 2002

 • Dr. Gro Harlem Bruntlandová

  prezidentka Světové zdravotnické organizace

2000

Zlatá medaile Univerzity Karlovy


 • Prof. Rita Colwellová

  profesorka University of Maryland a ředitelka National Science Foundation USA, předána červenec 2000


Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor