Udělené pamětní medaile

Pamětní medaile 3. LF


2022

 • prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.

  Za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti buněčné a molekulární biologie

  medaile udělena 02.06.2022

 • doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

  Za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti dětského lékařství

  medaile udělena 03.02.2022

 • doc. MUDr. Michael Urban

  Za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti urologie

  medaile udělena 03.02.2022

 • Mgr. Jaromír Chlapec

  Za mimořádný přínos k rozvoji fakulty

  medaile udělena 06.01.2022

 • MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.

  Za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti epidemiologie a preventivního lékařství

  medaile udělena 06.01.2022

2021

 • doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, Ph.D.

  Za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti pracovního lékařství

  medaile udělena 04.11.2021

 • JUDr. Zdeňka Mužíková

  Za mimořádný přínos k rozvoji fakulty

  medaile udělena 04.11.2021

 • prof. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D.

  Za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti tělovýchovného lékařství a metabolizmu

  medaile udělena 04.11.2021

 • PhDr. Marie Zvoníčková

  Za zásluhy při pedagogické činnosti pro 3. LF UK v oblasti ošetřovatelství

  medaile udělena 04.11.2021

 • prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

  Za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti dětského lékařství

  medaile udělena 07.10.2021

 • doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

  Za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti anesteziologie a resuscitace

  medaile udělena 07.10.2021

 • prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

  Za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti dětské chirurgie a traumatologie

  medaile udělena 06.05.2021

 • doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.

  Za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti urologie

  medaile udělena 01.04.2021

 • MUDr. Jan Šturma, CSc.

  Za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

  medaile udělena 01.04.2021

2020

 • doc. MUDr. Zdeňka Zádorová, Ph.D.

  Za dlouholetý přínos k činnosti 3. LF UK v oblasti gastroenterologie

  medaile udělena 27.11.2020

 • MUDr. Otto Lang, CSc.

  Za dlouholetý přínos k činnosti 3. LF UK v oblasti nukleární medicíny

  medaile udělena - 05.11.2020 - rámci hybridního zasedání VR 3. LF UK

 • prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.

  Za dlouholetý přínos k činnosti 3. LF UK v oblasti plastické chirurgie

  medaile udělena - 05.11.2020 - rámci hybridního zasedání VR 3. LF UK

 • Studenti 3. LF UK

  Za dobrovolnické aktivity v průběhu pandemie COVID-19

  medaile udělena - 18.06.2020 – v rámci studentských oslav

 • MUDr. Tomáš Sereghy

  Za dlouholetý přínos k činnosti 3. LF UK v oblasti neurologie

  medaile udělena - 04.06.2020 – na zasedání VR 3. LF UK

 • MUDr. Jara Hornová, CSc.

  Za dlouholetý přínos k činnosti 3. LF UK v oblasti oftalmologie

  medaile udělena - 04.06.2020 – na zasedání VR 3. LF UK

 • MUDr. Martin Herold

  Za dlouholetý přínos k činnosti 3. LF UK v oblasti kardiologie

  medaile udělena - 04.06.2020 – na zasedání VR 3. LF UK

 • Ivanka Žížalová - asistentka Ústavu anatomie 3. LF UK

  Jako výraz uznání a vřelého poděkování za obětavou práci, kterou vykonávala desítky let pro 3. LF UK

  medaile udělena - 05.03.2020 – na zasedání VR 3. LF UK

 • doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.

  Za dlouholetou práci pro 3. LF UK a vynikající přínos ve výuce a při výchově nových generací lékařů v oboru patologie

  medaile udělena - 09.01.2020 – na zasedání VR 3. LF UK

2019

 • MUDr. Pavel Březovský, MBA – člen VR 3. LF UK (t.č. ředitel SZÚ)

  Za zásluhy o rozvoj 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

  medaile udělena – 07.11.2019 – na zasedání VR 3. LF UK

 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. – členka VR 3. LF UK

  Za zásluhy o rozvoj 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

  medaile udělena – 07.11.2019 – na zasedání VR 3. LF UK

 • doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.

  Za významný přínos pro výzkum a výuku v oblasti mikrobiologie na 3. LF UK

  medaile udělena – 03.10.2019 – na zasedání VR 3. LF UK

 • prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

  Za významný přínos pro výzkum a výuku v oblasti infekčního lékařství na 3. LF UK

  medaile udělena – 03.10.2019 – na zasedání VR 3. LF UK

 • prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

  Za významný přínos pro výzkum a výuku v oblasti neurologie na 3. LF UK

  medaile udělena – 06.06.2019 – na zasedání VR 3. LF UK

 • prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc. 

  Za významný přínos pro výuku a výzkum v oblasti kardioanestezie a pooperační péče na 3. LF UK

  medaile udělena 02.05.2019- na zasedání VR 3. LF UK

 • doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc. 

  Za významný přínos pro výuku a výzkum v oblasti Radiologie a zobrazovacích metod na 3. LF UK

  medaile udělena 02.05.2019- na zasedání VR 3. LF UK

 • doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

  Za dlouholetý přínos k rozvoji výuky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

  medaile udělena dne 04.04.2019 – na zasedání VR 3. LF UK

 • doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.

  Za významný přínos ve výuce a výzkumu v oboru Cestovního lékařství

  medaile udělena 07.03.2019 – na zasedání VR 3. LF UK

 • doc. MUDr. Václav Janík, CSc.

  Za významný přínos ve výuce a výzkumu v oblasti radiologie a zobrazovacích metod na 3. LF UK

  medaile udělena 07.02.2019 – na zasedání VR 3. LF UK

 • prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

  Za významný přínos ve výuce dermatovenerologie na 3. LF UK

  medaile udělena 07.02.2019 – na zasedání VR 3. LF UK

2018

 • MUDr. Jiří Popelka

  Za celoživotní přínos a dlouholetou práci pro 3. LF UK v oblasti organizace výuky Gynekologie a porodnictví

  medaile udělena 25.01.2018 (na mimořádném zasedání kolegia děkana)

 • prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.

  U příležitosti životního jubilea (90 let) a za celoživotní přínos v oboru Ortopedie

  medaile předána na ortopedickém sympoziu – u příležitosti 90. narozenin prof. Čecha (medaili s dekretem předali prof. Krbec a prof. Džupa)

 • prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

  U příležitosti životního jubilea (60 let) a za celoživotní přínos i dlouholetou práci pro 3. LF UK v oblasti Neurochirurgie

  medaile předána 07.06.2018 – na zasedání VR 3. LF UK

 • PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.

  Za významný přínos rozvoji výuky ošetřovatelství a dalších zdravotnických oborů

  medaile předána 07.06.2018 – na zasedání VR 3. LF UK

 • prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.

  Za významný přínos ve výuce a výzkum v oblasti hygieny a preventivního lékařství na 3. LF UK

  medaile udělena 31.10.2018 – při setkání akademické obce

 • doc. MUDr. Eva Gojišová

  Za významný přínos ve výuce stomatologie na 3. LF UK

  medaile udělena 31.10.2018 – při setkání akademické obce

 • prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc.

  Za významný přínos ve výuce psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK

  medaile udělena 31.10.2018 – při setkání akademické obce – omluven, předáno: 11.01.2019 – při osobním setkání s panem děkanem

 • doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

  Za významný přínos ve výuce onkologie na 3. LF UK

  medaile udělena 31.10.2018 – při setkání akademické obce

 • doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.

  Za významný přínos ve výuce patofyziologie na 3. LF UK

  medaile udělena 31.10.2018 – při setkání akademické obce

 • doc. MUDr. Ladislav Mertl, CSc.

  Za významný přínos ve výuce interní medicíny na 3. LF UK

  medaile udělena 31.10.2018 – při setkání akademické obce – omluven, předáno: 06.12.2018 – při zasedání VR 3. LF UK

 • prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.

  Za významný přínos ve výuce anesteziologie a intenzivní medicíny na 3. LF UK

  medaile udělena 31.10.2018 – při setkání akademické obce

 • doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc.

  Za významný přínos ve výuce jazyků na 3. LF UK

  medaile udělena 31.10.2018 – při setkání akademické obce

 • prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

  Za významný přínos ve výuce farmakologie na 3. LF UK

  medaile udělena 06.12.2018 – v rámci zasedání VR 3. LF UK

2016

 • Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

  za významný přínos ve výuce anatomie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (navrhl prof. Anděl), medaile udělena 04.02.2016 (v rámci zasedání VR 3. LF UK)

 • MUDr. David Marx, PhD.

  za dlouholetou práci pro 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (navrhl prof. Anděl),

  medaile udělena 04.02.2016 (v rámci zasedání VR 3. LF UK)

 • Otakar R. Hubschmann, M.D., FAANS, FACS

  Za dlouhodobou spolupráci s 3. LF UK v oboru Neurochirurgie (navrhl prof. Haninec),

  medaile udělena 01.08.2016 (u příležitosti osobní návštěvy ČR)

 • Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

  K životnímu jubileu a za dlouholetou práci pro 3. LF UK v oboru Lékařské biofyziky (navrhl doc. Čelko), medaile udělena 05.05.2016 (v rámci zasedání VR 3. LF UK)

 • Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

  Za významný přínos pro rozvoj výuky lékařské etiky a za ostatní práci ve prospěch 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (navrhl prof. Anděl),

  medaile udělena 06.10.2016 (v rámci zasedání VR 3. LF UK)

2015

 • Prof. Genevra Richardson CBE, FBA, LLB, LLM, FBA, HonFRCPsych

  Za mimořádný přínos v oblasti medicínského práva a k porozumění lidem s duševním onemocněním, medaile předána dne 09.06.2015

  (navrhl prof. Höschl)

 • Prof. Andrew B. Peitzman, MD – Univerzita Pittsburgh (Pennsylvania)

  „Za zásluhy o rozvoj v oboru úrazové chirurgie, medaile předána dne 14.05.2015

  (navrhl doc. Vyhnánek)

 • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

  Za dlouholeté úsilí a vynikající přínos při výchově nových generací lékařů, medaile předána v listopadu 2015 u příležitosti 70letého výročí založení LF UK Plzeň

  (navrhl prof. Anděl)

2013

 • prof. Jes Olesen, MD, FRCP, D.Hon.C., profesor Kodaňské univerzity

  (navrhl prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. s doporučením přednostky Neurologické kliniky 3. LF UK – doc. MUDr. Ivany Štětkářové, CSc.)

 • Dr. med. Denis Laurent Kaech, vedoucí neurochirurg nemocnice v Churu (Švýcarsko)

  (navrhl prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. s doporučením přednostky Neurologické kliniky 3. LF UK – doc. MUDr. Ivany Štětkářové, CSc.)

2011 - 2012

 • Udělení pamětních medailí 3. LF UK 2011 - 2012, seznam oceněných nositelů ke stažení v .pdf a .doc

1994 - 2010

 • Udělení pamětních medailí 3. LF UK 1994 - 2010, seznam oceněných nositelů ke stažení v .pdf a .doc

Pamětní medaile Univerzity Karlovy na návrh 3. LF

2022

Stříbrná medaile Univerzity Karlovy

 • prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

  medaile předána na zasedání VR UK 28.04.2022

 • prof. MUDr. Eva Samcová, CSc.

  medaile předána na zasedání VR UK 28.04.2022

2021

Stříbrná medaile Univerzity Karlovy

 • MUDr. Josef Fontana

  Na prosincovém zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy byl MUDr. Josef Fontana oceněn stříbrnou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy.

 • prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

  medaile předána na zasedání VR UK 27.05.2021

 • prof. MUDr. Jozef Rosina, CSc.

  medaile předána na zasedání VR UK 27.05.2021

 • prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

  medaile předána na zasedání VR UK 29.04.2021

 • doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc.


2020

Stříbrná medaile Univerzity Karlovy

 • MUDr. David Marx, Ph.D.

  medaile předána na zasedání VR UK 01.12.2020

 • prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.

  medaile předána na zasedání VR UK 26.11.2020

 • doc. MUDr. Jan Špridrich, CSc.

  medaile předána na zasedání VR UK 26.11.2020

 • doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.

  1. července 2020 obdržena z rukou rektora Univerzity Karlovy. prof. T. Zimy, Stříbrná medaile Univerzity Karlovy za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké činnosti a za zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru Epidemiologie a preventivního lékařství

 • prof. MUDr. Rudolf Špaček, CSc.

  1. července 2020 obdržena z rukou rektora Univerzity Karlovy. prof. T. Zimy, Stříbrná medaile Univerzity Karlovy za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké činnosti a za zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru Kardiologie

Historická medaile Univerzity Karlovy

 • prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

  1. července 2020 obdržena z rukou rektora Univerzity Karlovy. prof. T. Zimy, Historická medaile Univerzity Karlovy za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké činnosti a za zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru Anatomie a embryologie

2019

Stříbrná medaile Univerzity Karlovy

 • doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

  ocenění za jeho celoživotní přínos v oboru Chirurgie u příležitosti životního jubilea

2018

Historická medaile Univerzity Karlovy

 • prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.

  ocenění za jeho celoživotní přínos k pokroku v oboru Ortopedie u příležitosti životního jubilea

2017

Stříbrná medaile Univerzity Karlovy

 • Prof. E. Zvěřina, DrSc, FCMAl

  27. dubna 2017 obdržena z rukou rektora UK, prof. T. Zimy, Stříbrná medaile Univerzity Karlovy za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké činnosti a za zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru neurochirurgie.

2008

Zlatá medaile Univerzity Karlovy

 • prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

  přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK

 • prof. Dr. med. Jiří Dvořák

  profesor Zürišské university a Schulthess Klinik v Zürichu „Za významný přínos organizaci české lékařské vědy“

 • doc. MUDr. Ivan Havel, Ph.D.

  ředitel Centra teoretických studií UK v Praze „Za rozvoj multidisciplinárních aspektů vědy a za popularizaci vědy“

2005

Zlatá medaile Univerzity Karlovy

 • Prof. Richard J. Havel, M.D.

  Cardiovascular Research Institute University of California, San Francisco

2004

Stříbrná medaile Univerzity Karlovy

 • Prof. K. A. Miczek

  profesor neurověd Tufts University v Bostonu, USA, předána 1.9.2004

2003

Zlatá medaile Univerzity Karlovy

 • Prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc.

  emeritní profesor Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK

2002

Zlatá medaile Univerzity Karlovy v Praze

 • Prof. MUDr. Emanuel Vlček, DrSc.

  býv. profesor antropologie Univerzity Karlovy a ČSAV v Praze, předána 8. 10. 2002

 • Dr. Gro Harlem Bruntlandová

  prezidentka Světové zdravotnické organizace

2000

Zlatá medaile Univerzity Karlovy

 • Prof. Rita Colwellová

  profesorka University of Maryland a ředitelka National Science Foundation USA, předána červenec 2000


Poslední změna: 26. srpen 2022 14:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor