Příspěvek na „školkovné“

(příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole)Kdo má na příspěvek nárok?

Zaměstnanec 3. LF UK s výší úvazku alespoň 0,5 (tj. 20 hodin týdně) s dítětem ve věku nejméně dvou a nejvýše pěti let.


Jaká je výše příspěvku na „školkovné“?

Příspěvek na školkovné se poskytuje v nepeněžní formě do výše 50 % celkové úplaty, s tím, že maximální příspěvek na jedno dítě je možné poskytnout do výše 21 800 Kč/rok.


Na co se příspěvek vztahuje?

Příspěvek se vztahuje na úhradu předškolního vzdělávání dítěte.


Na co se příspěvek nevztahuje?

Příspěvek na školkovné se nevztahuje na úhradu stravy dítěte umístěného v předškolním zařízení.


Pozor: Při poskytování příspěvku na školkovné může být zohledněna sociální situace rodiny zaměstnance 3. LF UK.


Kde najdu bližší informace?


Směrnice děkana 2022/04Poslední změna: 27. březen 2024 12:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor