• Zaměstnanci
  • Benefity 3. LF
  • Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření nebo na soukromé životní pojištění

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření nebo na soukromé životní pojištění


Kdo má na příspěvek nárok?

Zaměstnanec 3. LF UK, který ke dni podání žádosti o přiznání příspěvku splňuje současně uvedené podmínky:


  1. Pracuje na úvazek 1,0 (tj. 40 hodin týdně), nebo pracuje nejméně na úvazek 0,7 (tj. 28 hodin týdně), nebo v případě osoby se zdravotním postižením může pracovat na zkrácenou pracovní dobu.


  2. Jeho pracovní poměr na UK trvá nepřetržitě alespoň dva roky.


  3. Má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření nebo soukromé životní pojištění nebo pojistku podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, která je v době podání žádosti platná a účinná, přičemž jeho vlastní příspěvek na tyto účely činí alespoň 500,- Kč měsíčně.


Pozor: Zaměstnanci 3. LF UK se příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření nebo na soukromé životní pojištění přizná i v případě, že má s 3. LF UK uzavřeny dva a více pracovních poměrů, jestliže součet sjednaných týdenních pracovních dob činí nejméně 28 hodin týdně. Příspěvek se v tomto případě zaměstnanci 3. LF UK přizná pouze jednou.


Jaká je výše příspěvku?

Maximální výše příspěvku je 2 500 Kč/měsíc při úvazku 1.0.


Kde najdu bližší informace?


Směrnice děkana 2022/04Poslední změna: 27. březen 2024 12:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor