Jednorázový příspěvek na nenávratnou finanční výpomoc


Na jaké účely může být příspěvek poskytnut?


  1. Příspěvek může být poskytnut na bytové účely, včetně vybavení bytu nebo rodinného domu, v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, a to do výše 500 000 Kč.

  2. Příspěvek může být poskytnut v případě, že se zaměstnanec nachází v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci, do které se dostal bez vlastního přičinění, a to do výše 100 000 Kč.


Kde najdu bližší informace?


Směrnice děkana 2022/04Poslední změna: 27. březen 2024 12:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor