Dětská univerzita pro žáky 2. stupně ZŠ, 2021/2022 letní semestr


3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům 5. – 9. tříd základních škol/víceletých gymnázií v letním semestru akademického roku 2021-2022 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita.


Účast v projektu je bezplatná.


Podmínkou účasti na výuce bude dodržování aktuálních protiepidemiologických opatření, o kterých budou všichni studenti informováni před první přednáškou na webových stránkách fakulty.


Přihlašování

  • Přihlášení bude probíhat pouze elektronicky na adrese http://detskauniverzita.lf3.cuni.cz

  • Přihlašování bude spuštěno ve čtvrtek 3. 2. 2022 ve 14 hodin.

  • Přijato bude prvních 25 dětí.


Rozvrh letního semestru

Termín 

Obor 

Téma 

Místo 

2.3.2022

14:30 - 16:00

Anatomie

Stavba těla

3. LF UK Ruská 87, Praha 10

23.3.2022

14:30 - 16:00

Fyziologie

Srdce a dýchání

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK, Ke Karlovu 4, Praha 2

30.3.2022

14:30 - 16:00

Histologie

Lidské tělo pod mikroskopem

3. LF UK Ruská 87, Praha 10

13.4.2022

14:30 - 16:00

Chemie

K čemu je chemie

3. LF UK Ruská 87, Praha 10

20.4.2022

14:30 - 16:00

První pomoc

3. LF UK Ruská 87, Praha 10

4.5.2022

14:30 - 16:00

Ošetřovatelství

Ošetříme pacienta v nemocnici 

FNKV- pavilon X, Ústav ošetřovatelství

11.5.2022

14:30 - 15:50

Etika

Etika je…

3. LF UK Ruská 87, Praha 10

11.5.2022

16:00 - 17:00

Slavnostní zakončení

3. LF UK Ruská 87, Praha 10


Promoce a fotografie

Ve středu 11. 5. se 31 žáků 5. – 9. tříd základních škol/víceletých gymnázií zúčastnilo slavnostního zakončení „studia“ Dětské univerzity na naší fakultě. Studenti z Prahy a Středočeského kraje absolvovali v letním semestru akademického roku 2021-2022 přednášky ze sedmi oborů medicíny: anatomie, fyziologie, histologie, chemie, první pomoc, ošetřovatelství a lékařská etika.


Slavnostní promoci zahájili proděkan pro studium a výuku, MUDr. David Marx, Ph.D. a PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK. Ve svém projevu ocenili znalosti i zájem studentů a popřáli jim hodně zdaru při přijímacím řízení na vybrané školy a spoustu úspěchů při studiích. Účastníci Dětské univerzity obdrželi potvrzení o absolvování, odznaky s logem fakulty a závěrem slavnostního aktu si mohli pořídit i společnou fotografii.


Fotogalerie


Fotografie jsou dostupné ve fotogalerii 3. LF UK


Kontakt

V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte Mgr. Ilonu Kubištovou


  • Tel.: 267 102 177

  • E-mail:


Pořadatel: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ruská 87, 100 00 Praha 10, IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208, zastoupená proděkanem pro studium a výuku, MUDr. Davidem Marxem, Ph.D. (dále jen „3. LF UK“).


Organizační podmínky

Podrobné podmínky najdete na adrese http://detskauniverzita.lf3.cuni.czPoslední změna: 16. květen 2022 10:36 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor