• Významné události fakulty

Významné události fakulty

8. července 2024

Slavnostní předávání pamětních medailí 3. LF UK za zásluhy

Na posledním zasedání Vědecké rady 3. LF UK v akademickém roce 2023/24, které proběhlo 6.6. v Syllabově posluchárně, byly předány medaile 3. LF těmto oceněným:


prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc: „Za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. lékařskou fakultu Univerzity Karovy v oblasti neonatologie“


doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc: „Za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. lékařskou fakultu Univerzity Karovy v oblasti hygieny, výživy, epidemiologie a preventivního lékařství“


prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.: „Za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro pro 3. lékařskou fakultu Univerzity Karovy v oblasti infekčních nemocí“


MUDr. Eva Vaníčková, CSc.: „Za celoživotní přínos k ochraně zdraví dětí a obětavou práci pro pro 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy“


Marta Zezuláková: „Za padesátiletou obětavou práci pro pro 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy“


Všem oceněným kolegům gratulujeme!


Fotografie dostupné rovněž na photo.lf3.cuni.cz

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor