• Významné události fakulty

Významné události fakulty

23. května 2024

Pochod Z Trojky na Petřín k oslavě Mezinárodní ho dne sester v rámci Rektorského sportovního dne 2024Dne 14. 5. 2024 se konal Rektorský den Univerzity Karlovy, do kterého se zapojila i naše fakulta. Tento rok jsme pořádali již třetí ročník pochodu Z Trojky na Petřín, tzn. od 3. lékařské fakulty s cílem v zahradách Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.


Tento pochod vznikl k oslavě Mezinárodního dne sester, a je tedy určen zejména pro studenty oboru Všeobecné ošetřovatelství a Intenzivní péče. Letos se k nám připojili i studenti z jiných fakult - Pedagogické fakulty, 1. lékařské fakulty, Matematicko-fyzikální fakulty, Fakulty sociálních věd, Fakulty humanitních studií i Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a spolu s nimi i zaměstnanci studijního oddělení a IT oddělení 3. LF a Centra pro přenos poznatků a technologií UK. Pochod dokončili všichni – bylo nás 86!!

Pochod měřil přibližně 12 km. Prošli jsme 10 parků, o jejichž existenci jsem jako přistěhovalec neměl ani tušení. Počasí nám dnes přálo - celé tři hodiny pochodu jsme si mohli užít za slunečného počasí s nádhernými vyhlídkami na Prahu.Na konci naší cesty nás pak čekalo občerstvení v podobě výborných špekáčků s chlebem. Po občerstvení a fotodokumentaci nám v aule Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského hlavní sestra S. M. Norberta Mgr. Dobromila Sukupová, DiS. krátce představila nemocnici. Všichni zúčastnění byli obdarováni sladkou medailí a hlavně krásným pocitem, že pro sebe něco udělali, poznali jiné části Prahy i kolegy a kolegyně z jiných ročníků a fakult.


Moc děkujeme Sestrám Boromejkám za jejich laskavé přijetí a pohostinnost a budeme se těšit na opětovné shledání snad ještě v hojnějším počtu a za stejně příznivého počasí i příští rok.


Za organizátory Samuel Fuchsík,

student 1. ročníku Všeobecného ošetřovatelství
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor