• Významné události fakulty

Významné události fakulty

20. listopadu 2023

První studentky magisterského studijního programu Intenzivní péče na Erasmu na 3.LF!


Maria Haakonsen and Anne-Karin Wegner Lønning jsou studentky 2. ročníku magisterského studijního program Intenzivní péče na Western Norway University of Applied Sciences v Bergenu. Studentky absolvují klinické stáže od 8.10. do 8.12. 2023 na Klinice anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, krátce zavítaly i na Kliniku popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV (obě dvě pracují na Klinice popáleninové medicíny v nemocnici v Bergenu) a také měly možnost stínovat práci sestry participující na klinickém výzkumu. Maria a Anne-Karin seznámily studentky 1. ročníku magisterského programu Intenzivní péče o studiu, práci a kompetencích sestry v intenzivní péči v Norsku a motivovaly je pro výjezd v rámci Erasmu. Studentkám se na klinických stážích věnovali mentoři - Mgr. Klára Supíková a Bc. Sebastian Gut. Za to jim patří velký dík! A nejenom jim, studentkám se trpělivě a obětavě věnoval celý tým KAR FNKV!
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor