• Významné události fakulty

Významné události fakulty

16. května 2023

Cena Margaret Bertrand v roce 2023


Veronika Abrahámová, Žofie Tesařová (virtuálně připojená z chirurgické stáže Erasmus v nemocnici na Funchalu) a Martin Horák (zleva)
Veronika Abrahámová, Žofie Tesařová (virtuálně připojená z chirurgické stáže Erasmus v nemocnici na Funchalu) a Martin Horák (zleva)
Letos bylo nominováno 10 studentů posledního ročníku na prestižní cenu Margaret Bertrand pro nejlepší studenty 6. ročníku 3.LF UK. Tuto cenu založila právě pro tyto studenty v květnu 1991 Margaret M. Bertrand, profesorka anglického jazyka z Kanady. Cena Margaret Bertrand je prestižní ocenění, které uděluje Nadační fond Student 3. LF.


Komise Akademického senátu pro cenu M. Bertrand jen těžce vybírala z deseti kandidátů tři nejlepší, kteří se pak osobně představili krátkou prezentací na zasedání senátu. Jednalo se o Veroniku Abrahamovou, Žofii Tesařovou a Martina Horáka. Všichni měli po celou dobu studia výborný prospěch, aktivně se účastnili spousty akademických, společenských, vědeckých, vzdělávacích i mezinárodních aktivit. Cenu nakonec svým vystoupením obhájil a po tajném hlasování senátu získal Martin Horák. Cena mu bude předána při slavnostní promoci.


Studenti a studentky šestého ročníku se mohou ucházet o cenu, pokud splňují kritérium prospěchu (průměr ze všech zkoušek studia do 1,20). Studenty, kteří splňují prospěchové kritérium osloví s návrhem sebenominace studijní oddělení. Další podmínkou jsou mimostudijní aktivity, kterými student přispěl k dobrému jménu fakulty.


Výběr z navržených kandidátů a kandidátek pak provádí akademický senát.


Všem nominovaným, a hlavně vítězi, srdečně blahopřejeme.


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor