• Významné události fakulty

Významné události fakulty

14. března 2023

Ženy, které inspirují


Ženy, které inspirují, přišly oslavit Mezinárodní den žen 2023 trochu jinak, než je obvyklé. 3. lékařská fakulta UK uspořádala stejnojmennou konferenci. Šloo první akci zaměřenou na rovné příležitosti a genderovou problematiku ve věděa medicíně na půdě této fakulty. Velmi profesionálně byla připravena PR. Novinky.cz upoutaly na online stream z konference. Celý den na akcitaké upoutávala CNN Prima News, i další media zajistila pokrytí.


V Syllabově posluchárně se účastníci seznámili s příběhy lékařek,filosofky, socioložky, psycholožky, manažerky, advokátky a architektky. Sedmnáctžen se rozpovídalo na téma rovné příležitosti a úlohy žen ve společnosti scílem inspirovat mladé kolegyně a kolegy, jak zdůraznila rektorka UniverzityKarlovy Milena Králíčková. Naplněnou Syllabovu posluchárnu pozdravil takéhostitel děkan 3. lékařské fakulty Petr Widimský.


První blok konference pak zahájila Monika Arenbergerová, proděkanka provnější a zahraniční vztahy. Přítomné nejprve naladilo vystoupení A Patella aClavicula. Poté již vystoupily se svými sděleními PhDr. Barbora Řebíková, prof.MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., PhDr. Kateřina Šámalová, Mgr. Marie Janšová,Ing. Lenka Henebergová a prof. Ing. arch. Eva Jiřičná. Druhý blok uvedlaKateřina Grygarová a pozvala k přednášce MUDr. Katarínu Vlčkovou, MUDr. BarboruEast, Ph.D., FEBS, AWS, Mgr. Irenu Storovou, MHA, MUDr. Lucii Kalinovou, Ph.D.,a MUDr. Alžbětu Kantorovou.


Kromě přednášejících vystoupily v následném kulatém stolu doc. PhDr. LenkaKrámská, Ph.D., prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D., a MUDr. Ing. MonikaHilšerová, Ph.D.


Účastnice i účastníci konstatovali, že akce tohoto typu propojují fakulty kcelospolečenským tématům, a jsou proto velmi důležité. Univerzita se jimizviditelňuje a stává se i nositelkou hodnot, které je třeba ve společnostipodporovat.


Obrovský dík patří celému organizačnímu týmu, ve kterém nechyběla PhDr.Hana Svobodová a zástupkyně a zástupci z Trimedu. Tak nejpozději za rok ve stejný den na stejném místě!Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor