• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

PhD den 3. LF UK

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy spustila možnost přihlašovat se na volné PhD projekty v rámci 1. PhD dne 3. LF UK, který je organizován pod záštitou proděkanů 3. LF UK, prof. Šlamberové a doc. Dušky.


Přihlaste se právě teď pomocí on-line formuláře, pomocí kterého nám poskytnete data jak o sobě, tak i o svých preferencích. K dispozici jsou medailonky školitelů, kteří aktuálně nabízí volné pozice. PhD den též přináší velmi zajímavou možnost získat Cenu děkana, ve výši 1 milion Kč, která bude vyplacena formou stipendia vybranému kandidátovi (finanční částka bude rozložena do tří let).


Více ZDE


Další nabídka témat dizeratčních prací

28. února 2017

Název tématu:

Nové fenomény v drogové problematice – nové syntetické drogy, nová rizika

Školitel:

PharmDr Magdalena Šustková, CSc

Ústav/klinika:

Ústav farmakologie 3. LFUK v Praze

Kontakty:

tel: 267 102 450, 267 102 404, 605 971 849

email:

Anotace:

Jedním z nových fenoménů v oblasti (zne)užívání drog a návykových látek, jež se v posledních letech šíří ve světě i v ČR je vzrůstající nabídka nových syntetických látek/drog (NSD), jež svým účinkem napodobují nebo kombinují efekty klasických drog, ale nepodléhají (alespoň zpočátku) přísným legislativním opatřením. Jedná se nejčastěji o katinony, syntetické kanabinoidy, deriváty fenylethylaminu, piperazinu, syntetické opioidy atp. rizika spojená s užíváním těchto látek/kombinací jsou většinou neznámá, což komplikuje odhad možných zdravotních a sociálních dopadů, interakcí, zásahy při intoxikacích atp. Studium je zaměřeno na (i) výzkum/zmapování nabídky NSD a zkušenostmi s užíváním v ČR (monitoring internetu a dotazníková šetření; ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti ČR) a (ii) u vybraných NSD budeme experimentálně prověřovat možné neurotoxické účinky (behaviorální metody) a riziko závislostního potenciálu (metoda autoaplikace drog, drogou podmíněné preference místa atp.).


Požadavek na studenta:

Ukončené magisterské studium a zájem o problematiku


Sdílet na:  


Archiv


print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor