• Doktorské studium

Doktorské studium

 

Aktuálně

16. října 2023

Vyhlášení GAUK 2024


Dovolujeme si upozornit, že bylo vyhlášeno 21. kolo Grantové agentury Univerzity Karlovy pro rok 2024. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 2. října 2023.


Lhůta pro podávání přihlášek na 3. lékařské fakultě končí dnem 5. listopadu 2023. Žádosti o posouzení na etickou komisi 3LF UK je zapotřebí poslat alespoň 14 dní předem!Způsob doručení, místo a doba podávání přihlášek

Přihlášky podávané podle vyhlášených podmínek 21. kola se podávají do oddělení administrativy vědy a výzkumu v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace.


Závazné termíny

Datum do

Fakultní termín pro podání přihlášky nového projektu v rámci 21. kola GA UK

5. 11. 2023

Fakultní termín pro podání žádostí o pokračování projektu z předcházejících kol

21. 1. 2024

Fakultní termín pro podání závěrečných zpráv

7. 4. 2024


Podrobné informace naleznete na stránkách UK – Grantová agentura UKprof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

proděkanka pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost


Mgr. Jaromír Chlapec

vedoucí odd. administrativy vědy a výzkumu


Sdílet na:  

Archiv aktualit
Poslední změna: 23. listopad 2023 15:03 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor