Archiv aktualit

Volný startovací byt pro mladé akademiky a vědce do 34 let věku

Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy si mohou podat žádost o přidělení startovacího bytu v centru Krystal na Praze 6. Uvolněn byl jeden byt č. 1342. Podrobnosti k této nabídce a formuláře jsou v detailu tohoto oznámení. Žádosti schválené děkanem 3. LF UK lze na RUK podávat do 13.5.2024

5. března 2024


Pozvánka na workshop Nové mezioborové doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch

Workshop ČLS J.E.P. je určen neurologům, psychiatrům, geriatrům, lékařům z lůžek následné péče a dalším odborníkům, kteří se v Praze starají o pacienty s kognitivními poruchami. Registrace do 1.3.2024 12:00h. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena 3 kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

29. února 2024


Prestižní ocenění pro mladé vědce získal doktorand Mgr. Miloslav Zloh

Mgr. Miloslav Zloh, doktorand PharmDr. Andrey Štofkové, Ph.D. a vědecký pracovník Ústavu fyziologie, získal prestižní ocenění pro mladé vědce za ústní prezentaci na 26th EVER Congress – mezinárodním kongresu ve Valencii.

7. prosince 2023


Volný startovací byt pro mladé akademiky a vědce do 34 let věku

Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy si mohou podat žádost o přidělení startovacího bytu v centru Krystal na Praze 6. Uvolněn byl jeden byt. Podrobnosti k této nabídce a formuláře jsou v detailu tohoto oznámení. Žádosti schválené děkanem 3. LF UK lze na RUK podávat do 10.1.2024

4. prosince 2023


Návratové granty pro podporu vracejících se akademiků/vědců z MD/RD

Vážené kolegyně, vážení kolegové, věnujte prosím pozornost opatření děkana č. 5/2023 - "Zásady udělování finanční podpory na výzkum pro akademické a vědecké pracovníky 3.LF UK navracející se z mateřské či rodičovské dovolené - Návratové granty".

17. října 2023


Vyhlášení GAUK 2024

Dovolujeme si upozornit, že bylo vyhlášeno 21. kolo Grantové agentury Univerzity Karlovy pro rok 2024. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 2. října 2023. Lhůta pro podávání přihlášek na 3. lékařské fakultě končí dnem 5. listopadu 2023.

16. října 2023


Začíná 26. ročník Cen Wernera von Siemense

Šestadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických a přírodovědeckých oborů a mladé vědce byl vyhlášen. „Od vítězů předchozích ročníků Ceny Wernera von Siemense často slyším, že jim ocenění pomohlo v další vědecké a akademické kariéře nebo získávání grantů. Těším se, že i v tomto ročníku uvidíme špičkové práce a nominace jedinečných osobností,“ uvedl k zahájení letošního ročníku soutěže Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice. Kandidáti se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz až do 30. listopadu 2023.

9. září 2023


Pamětní grant Martiny Roeselové pro mladé vědce a vědkyně

Mladé vědkyně, mladí vědci, prosím, věnujte pozornost vyhlášenému Pamětnímu grantu Martiny Roeselové, který podporuje rodiče z řad vědců a vědkyň v přírodovědných oborech. Do 22. září je možné podávat žádosti o udělení grantu.

7. září 2023


Univerzitní soutěž pro Hyb4City na inovaci expozice vzdělávacího centra Didaktikon

Univerzita Karlova v rámci projektu Hyb4City ve spolupráci s Oborem vnějších vztahů RUK vyhlašuje 2. ročník soutěže na inovaci a realizaci části interaktivní popularizační vědecké expozice navázané na vzdělávací aktivity ve vzdělávacím centru Didaktikon. Hlavním cílem soutěže je podpořit projekty, které přinesou nejrůznější demonstrační exponáty a experimenty v podobě modelů, videoprojekcí, virtuální reality, her, naučných panelů, mobilních aplikací a na ně navazujících dalších didaktických aktivit, například popularizačních přednášek, workshopů, aktivních dílen a her. Příjem přihlášek: 16. června 2023 – 31. července 2023. Maximální podpora na jeden nový projekt je 150 000 Kč vč. DPH.

21. června 2023


Volné startovací byty pro mladé akademiky a vědce do 34 let věku

Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy si mohou podat žádost o přidělení startovacího bytu v centru Krystal na Praze 6. Uvolněno bylo celkem 8 bytů. Podrobnosti k této nabídce a formuláře jsou v detailu tohoto oznámení. Žádosti schválené děkanem 3. LF UK lze na RUK podávat do 16.10.2023

19. června 2023Poslední změna: 23. listopad 2023 13:52 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor