Archiv aktualit

7. září 2023

Pamětní grant Martiny Roeselové pro mladé vědce a vědkyně

Mladé vědkyně, mladí vědci, prosím, věnujte pozornost vyhlášenému Pamětnímu grantu Martiny Roeselové, který podporuje rodiče z řad vědců a vědkyň v přírodovědných oborech. Do 22. září je možné podávat žádosti o udělení grantu.


21. června 2023

Univerzitní soutěž pro Hyb4City na inovaci expozice vzdělávacího centra Didaktikon

Univerzita Karlova v rámci projektu Hyb4City ve spolupráci s Oborem vnějších vztahů RUK vyhlašuje 2. ročník soutěže na inovaci a realizaci části interaktivní popularizační vědecké expozice navázané na vzdělávací aktivity ve vzdělávacím centru Didaktikon. Hlavním cílem soutěže je podpořit projekty, které přinesou nejrůznější demonstrační exponáty a experimenty v podobě modelů, videoprojekcí, virtuální reality, her, naučných panelů, mobilních aplikací a na ně navazujících dalších didaktických aktivit, například popularizačních přednášek, workshopů, aktivních dílen a her. Příjem přihlášek: 16. června 2023 – 31. července 2023. Maximální podpora na jeden nový projekt je 150 000 Kč vč. DPH.


29. května 2023

Mezinárodní soutěž pro mladé vědce a inovátory - Falling Walls Lab Czech Republic 2023

Je nám potěšením Vás informovat, že 12. září 2023 se v prostorách Národní technické knihovny uskuteční již 8. ročník mezinárodní soutěže Falling Walls Lab Czech Republic, jejímž cílem je dát dohromady budoucí generaci skvělých vědců a inovátorů a přijít s dechberoucí myšlenkou - vědeckým projektem, byznys plánem nebo sociální iniciativou, která zboří všechny zdi a bariéry.


10. března 2023

Máte zájem o doktorské studium na 3. lékařské fakultě UK?

Stačí si vybrat z některých z nabízených témat a kontaktovat školitele. Deadline pro odevzdání přihlášek je 30. dubna 2023.


15. listopadu 2022

Uzávěrka žádostí 21.11. o sportovní stipendia na rok 2023 se blíží

Připomínáme, že studenti – vrcholoví a výkonnostní sportovci – kteří splňují stanovené podmínky, si mohou do 21. 11. 2022 podat žádost o přiznání sportovního stipendia, a to pomocí elektronické aplikace/přihlášky, která je dostupná na webu Univerzity Karlovy. Před podáním přihlášky si důkladně prostudujte podmínky zařazení z hlediska podporovaných sportů a sportovní výkonnosti.


11. listopadu 2022

Fulbright Specialist - druhá vlna, uzávěrka 30.11.2022

Fulbrightova komise otevírá druhou vlnu přihlášek do programu Fulbright Specialist. Uzávěrka žádostí pro 2-6týdenní pobyty amerických odborníků je 30.listopadu 2022. Pobyty lze uskutečnit v době únor-prosinec 2023. Více informací včetně online přihlášky a instrukcí najdete na www.fulbright.cz Rádi s vámi budeme konzultovat. Pište prosím na kloubova@fulbright.cz


9. listopadu 2022

Kurz pro studenty DSP Kardiovaskulární vědy

Metodologické základy výzkumu kardiovaskulárních nemocí 2022-23. Kurz je otevřený a přístupný zdarma všem doktorandům UK. K jeho absolvování je nutná účast minimálně na 70% seminářů. Začátky všech seminářů ve středu v 15:30. Prvních cca 20 minut bude přednáška a následovat bude neformální interaktivní diskuze


20. září 2022

Vyhlášení 25. ročníku Ceny Wernera von Siemense

Již 25. rokem oceňujeme nadané studenty přírodovědných a technických oborů, akademické osobnosti a nadšené vědce prestižní Cenou Wernera von Siemense. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří naše soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, ředitelů ústavů AV a předsedkyně Akademie věd. Přihlašování prací probíhá od 1. srpna do 30. listopadu 2022, tak neváhejte a porovnejte svou práci s ostatními.


16. září 2022

Setkání studentů 1. ročníku s panem děkanem

Zádasní informace o studiu a představení novinek pro letošní akademický rok 11.10.2022, Jonášova posluchárna 16:30


29. srpna 2022

Study in Prague se otevírá i doktorandům

Dovolujeme si vás upozornit na možnost podpory propagace výzkumných týmů mezi potenciálními studenty a doktorandy, a dále přispět k zvýraznění vědecké excelence, na které se svou činností přímo podílíte. Tato snaha navazuje na více jak sedmiletou snahu iniciativy Study in Prague, projektu sedmi veřejných vysokých škol, jehož cílem je podpořit propagaci našich cizojazyčných studijních programů v Praze, Plzni a Hradci Králové. Akcent většiny aktivit je zaměřen spíše na studium pregraduální, některé však mají přesah i do cizojazyčných doktorských studijních programů.


5. dubna 2022

Fulbrightova stipendia 2023/24

Rádi bychom Vás upozornili na otevření nového cyklu stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2023/24, včetně termínů přihlášek a pozvali zájemce na specializované webináře. Upozorňujeme také na krátkodobé a dlouhodobé možnosti hostování amerických odborníků na naší fakultě.


16. března 2022

Šance pro mladé vědce založit si skupinu: Soutěž Primus posedmé

Využijte jedinečnou možnost, jak založit novou vědeckou skupinu či laboratoř na Univerzitě Karlově! 1. března odstartoval 7. ročník soutěže PRIMUS, který si klade za cíl podporu vědeckých pracovníků, zvýšení dynamiky vědecké práce včetně mobility i rozvoj mladých vědeckých pracovníků. Přihlášky podávejte do 20. dubna 2022.


14. března 2022

Přihlášky do programu Donatio Facultatis Medicae Tertiae do 31.3.

Do 31. 3. 2022 je možno podávat přihlášky do programu Donatio Facultatis Medicae Tertiae (DFMT). Program DFMT je určen na rozjezd projektů nadějných budoucích vědců. Částka činí v případě udělení 1 mil. Kč za rok a do soutěže se mohou hlásit budoucí školitelé se studenty, kteří se chystají letos přihlásit do prvního ročníku postgraduálního studia. Pro bližší podrobnosti vizte Opatření děkana 04/2018.


3. února 2022

PhD den 3. LF UK

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy spustila možnost přihlašovat se na volné PhD projekty v rámci 1. PhD dne 3. LF UK, který je organizován pod záštitou proděkanů 3. LF UK, prof. Šlamberové a doc. Dušky.


7. prosince 2021

Kurz pro studenty DSP Kardiovaskulární vědy

Metodologické základy výzkumu kardiovaskulárních nemocí 2021-22. Kurz je otevřený a přístupný zdarma všem doktorandům UK. K jeho absolvování je nutná účast minimálně na 70% seminářů. Začátky všech seminářů ve středu v 15:30. Prvních cca 20 minut bude přednáška a následovat bude neformální interaktivní diskuze13. ledna 2021

EMBO Workshop Chromatin Structure, Organization and Dynamics

29 AUGUST - 2 September, 2021, Prague, Czech Republic

Czech Society for Cell Biology, z.s., First Faculty of Medicine, Charles University, Institute for Postgraduate Medical Education.

Workshop Organisers: Ivan Raška, Roland Foisner, Eran Meshorer


13. ledna 2021

Kurz Pokroky v biologii buňky pro postgraduální studenty

Přednášky budou probíhat distančně.

Přihlášky do kurzu zasílejte paní Zdeňce Fischlové na e-mailovou adresu zfisch@lf1.cuni.cz.


13. ledna 2021

Volná místa pro zájemce o Ph.D. studium: Molekulární a buněčná biologie na 1. LF UK

Skupina molekulární a buněčné biologie na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK (Albertov 4, Praha 2) nabízí místo pro zájemce o PhD. studium. V případě zájmu kontaktujte paní Zdeňku Fischlovou na e-mailu zfisch@lf1.cuni.cz.


30. listopadu 2020

Nový kurz pro studenty DSP Kardiovaskulární vědy

Kurz je otevřený a přístupný zdarma všem doktorandům UK. K jeho absolvování je nutná účast minimálně na 70% seminářů. Začátky všech seminářů v 15:30. Prvních cca 20 minut bude přednáška a následovat bude neformální interaktivní diskuze (ev. i vlastní krátké prezentace studentů, sdílení zkušeností apod.). Pokud student bude mít zájem ukázat při semináři vlastní slidy (vč. na slidech napsaných otázek), domluví se předem s lektorem. Semináře budou prezenční formou (místo uvedeno níže v programu) nebo distanční formou (podle vývoje epidemického skore). Formu semináře potvrdí vždy děkanát 3.LF UK (p. Jizbová) nejpozději týden před jeho konáním


15. června 2020

Program START - pozvánka na informační schůzku

Pro uchazeče o podporu z programu START (studenty doktorského studia) se uskuteční dne 17. června 2020 v místnosti 220 od 12:00 hod. informační schůzka na které budou uchazeči informováni o způsobu předkládání návrhů projektů na 3. LF UK.


5. května 2020

Doktorandská zkouška z angličtiny bude probíhat formou Zoom meetingu

Vážení, vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli, že doktorandská zkouška z angličtiny bude probíhat formou Zoom meetingu. Přihlašovat se budete přes SIS. Samozřejmě 1 termín je pouze pro jednoho studenta. Přihlášení studenti dostanou do emailové schránky nejpozději 2 hodiny před zkouškou invitation to Zoom meeting.


18. února 2020

Cestovní granty & soutěže 2020 nadačního fondu Alzheimer

Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Dalším účelem je zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována.


5. února 2020

International Summer Schools at University of Angers - France

This year again, it is our pleasure to announce our international Summer Schools which will start on the 29th of June 2020. “Early bird” application deadline: March 15, 2020, “Regular” application deadline: April 15, 2020


31. října 2019

Nabídka PhD studia na University of Florida

University of Florida, 2 PhD positions in Molecular & Behavioral Neuroscience, Position starting August 2020, Application deadline Dec 1 st 2019.


31. října 2019

Nabídka kurzu pro PhD studenty - Fyzikální interakce krevního oběhu a cévní stěny a současné metody jejich studia

Předmět v rámci postgraduálního vzdělávání. Kurz najdete v SIS pod kódem B90209. Garant: prof. MUDr. Jan Malík, CSc., 3 . interní klinika 1. LF UK a VFN.


14. října 2019

Pozvánka na Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium

Sympozium pořádá Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. a Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK Sympozium se bude konat v pondělí 25. 11. 2019 od 10 hodin (Purkyňův ústav, 2. patro, Farmakologická posluchárna, Albertov 4, Praha 2). Přednášky se týkají nejen genetiky, biochemie, molekulární, buněčné a strukturní biologie, ale i řady aktuálních biologických a medicínských témat. Vedle domácích řečníků bude na sympoziu přednášet pět zahraničních vědců: prof. William Earnshaw, prof. Roland Foisner, prof. Ohad Medalia, prof. Heinrich Leonhardt a prof. Jiří Bártek. Uzávěrka přihlášek 17. 11. 2019.


10. října 2019

Čtvrtý ročník studentské konference Human Brain Project

Dovolujeme si Vás informovat o blížícím se čtvrtém ročníku studentské konference HBP (Human Brain Project) s názvem „Interdisciplinary Brain Research“. Konference se uskuteční ve dnech 21. až 22. ledna 2020 v Itálii. Abstrakt je možné zaslat do 30. října 2019 a registrace je otevřena do 8. ledna 2020. Více informací naleznete přímo na stránkách Human Brain Project.


25. července 2019

Stipendium pro vědkyně - matky, pečující o dítě do 4 let

Financováno edukačním programem společnosti MIBCON, Cílem projektu je zlepšit situaci a postavení žen matek v jejich profesním vědeckém životě a umožnit jim skloubit vědeckou kariéru s péčí o děti, která je v českém prostředí stále především záležitostí žen. Vědkyně matky jsou v nevýhodě, protože se dostávají se do začarovaného kruhu, který často neumožní smysluplně a funkčně založit a vést vlastní výzkumný tým nebo získat kmenové místo. V některých případech může celá tato situace vést i k rozhodnutí vědecké prostředí opustit. Společnost tak často přichází o velmi nadějné vědkyně, které se rozhodly být matkami, ale nedostalo se jim potřebného zázemí a podpory pro jejich profesní růst. Žadatelka rozhodne sama, na co chce stipendium využít. Žádost se podává v elektronické podobě do 13. 9. 2019


27. května 2019

Fulbrightův program Scholars 2020-2021

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA, Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2020/2021


9. května 2019

Pozvánka na týdenní kurz Pokroky ve vybraných oblastech biomedicíny pro studenty lékařských fakult

Ve dnech 8. – 12. července 2019 se bude konat týdenní kurz Pokroky ve vybraných oblastech biomedicíny pro studenty lékařských fakult, zaměřený na získání nových poznatků a praktických zkušeností s výzkumnou činností. Cílem je zvýšit znalosti studentů v oblasti biomedicínského výzkumu, a také jejich zájem postgraduální studium. Kurz je pořádán již podruhé, a to ve spolupráci mezi 2. LF UK a třemi ústavy AV ČR (Fyziologickým ústavem, Ústavem molekulární genetiky a Ústavem organické chemie a biochemie). Deadline pro přihlášky je 31. 5. 2019.


29. dubna 2019

IX. podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2019

14. –18. října 2019, Brno

pořádá Ústav přístrojové techniky AV CR, v .v. i.

Místo konání: Ústav přístrojové techniky AV CR, v. v. i., Královopolská 147, Brno

Organizátor Ing. Vilém Neděla, Ph.D.


18. dubna 2019

Letní škola - American school of medical writing

We invite you to the conference "American school of medical writing" which will take place in congress center hotel Nové Adalbertinum in Hradec Králové from 8th to 9th July 2019. The event is organized by the Charles University Medical School, Hradec Králové.


28. února 2019

Nový doktorský studijní program Kardiovaskulární vědy

Termín podání přihlášek na děkanát 3. LF UK je nejpozději do 30. 4. 2019. Program je zaměřen na celou šíři kardiovaskulárního (KV) výzkumu. Z klinických oborů jsou jeho součástí kardiologie, dětská kardiologie, kardiochirurgie, angiologie, cévní chirurgie, vaskulární neurologie - a rovněž související obory teoretické i preklinické resp. jejich části zabývající se kardiovaskulárním výzkumem - anatomie, biologie, embryologie, histologie, fyziologie a patofyziologie, lékařská chemie a biochemie, patologie, farmakologie, mikrobiologie, lékařská imunologie, preventivní lékařství a epidemiologie).


23. ledna 2019

Termín doktorandské zkoušky z angličtiny dne 13.2. 2019 je právě naplněn

Další bude vypsán cca v červnu 2019 ve zkouškovém období.


31. prosince 2018

Nabídka volných pozic pro doktorandy

Uvažujete o doktorském studiu? Rádi Vás přivítáme na naší fakultě. Můžete si vybrat mezi 15 Studijními programy doktorského studia, nebo přímo oslovit některého z našich školitelů. Příjem přihlášek ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/2020 je do 30. 4. 2019.


15. října 2018

Novinky v biomedicínském výzkumu s přednáškami předních světových odborníků

V roce 2018/2019 pokračuje kurz Novinky v biomedicínském výzkumu přednáškami dalších předních světových odborníků. První bude přednáška prof. P.Poňky v pondělí 29. října, 2018 ve velké zasedací místnost děkanátu 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2). Registrací účastníků je prezenční listina. K uznání absolutoria kurzu do vašeho studijního výkazu u studentů Biochemie a patobiochemie a studentů Fyziologie a patofyziologie je třeba přítomnost nejméně na třech přednáškových dnech v akademickém roce. Přednášky budou nabízeny průběžně dle možností zvaných expertů. Vítáni jsou i studenti jiných oborů a zájemci z řad vědeckých pracovníků a lékařů.


10. října 2018

Výběrové řízení do ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Odbor státního zkušebnictví hledá do svého týmu nové kolegy s cílem jejich profesionalizace v oblasti zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.


29. září 2018

3. LF UK vyhlašuje Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ pro doktorandy

3. LF UK vyhlašuje Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ podporující začátek kariéry nejnadějnějších studentů doktorského studia.


25. září 2018

Pozvánka na kurz Úvod do praktické metodologie vědecké práce

Doporučený kurz podle směrnice děkana 3. LF UK č. 6/2018. Kurz je určen pro studenty doktorských studijních programů na počátku jejich studia. V rámci tohoto předmětu studenti jednak získají potřebné teoretické znalosti využitelné ve svém doktorském studiu, jednak si na praktických příkladech osvojí základy metodologie vědecké práce. Jednou z těchto osvojených praktických dovedností by měla být schopnost zpracovat svoji vědeckou práci do formy vědeckého abstraktu, posterové a ústní prezentace.


14. září 2018

Pozvánka na kurz Mikroskopické metody v biomedicíně

Československá mikroskopická společnost spolu s Ústavem molekulární genetiky AV ČR Vás zve na kurz Mikroskopické metody v biomedicíne, který se uskuteční v Praze v termínu 15.‐19.10.2018. Pětidenní kurz zaměřený na teorii a doplněný praktickými ukázkami a cvičeními se intenzivně věnuje moderním metodám světelné a elektronové mikroskopie.


14. září 2018

Pozvánka na Metodický seminář pro školitele UK

Pořádá Oddělení doktorského studia Odboru pro studium a záležitosti studentů Rektorátu UK. Seminář je určen zejména pro nové školitele studentů doktorských studijních programů. Cílem je představení agendy doktorského studia s ohledem na práva a povinnosti školitele z pohledu vnitřních předpisů univerzity. Termín semináře je plánován na 10.10.2018 od 10:00 hod. na Rektorátu Univerzity Karlovy.


6. září 2018

Pozvánka na Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium

Sympozium pořádá Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. a Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK Sympozium se bude konat v pondělí 26. listopadu 2018 od 10 hodin (Purkyňův ústav, 2. patro, Farmakologická posluchárna, Albertov 4, Praha 2).


22. března 2018

Oznámení o vypsání termínu doktorandské zkoušky z angličtiny

Termín zkoušky z angličtiny pro doktorandské studium je plánován na 27. června 2018 od 10,00. Zájemci se přihlašují na níže uvedený kontakt:

 

ing. Mirka Prokopičová, Ústav jazyků

tel. 267 102 905, mirka.prokopicova@lf3.cuni.cz


3. ledna 2018

Oznámení o vypsání termínu doktorandské zkoušky z angličtiny

Všem zájemcům oznamujeme, že je vypsán termín doktorandské zkoušky z angličtiny na 24. ledna 2018 od 10.00

 

Ústav jazyků


22. září 2017

Do 30. 9. 2017 je možno žádat o Pamětní grant Martiny Roeselové

O udělení nadačního příspěvku známého jako Pamětní grant Martiny Roeselové mohou žádat výlučně fyzické osoby, a to Ph.D. studenti a studentky nebo postdoktorandky a postdoktorandi, kteří pečují o dítě předškolního věku a zároveň se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitě či neuniverzitním vědeckém pracovišti v České republice. Příspěvek se uděluje na jeden kalendářní rok, a to v celkové výši 120 000 Kč. Žádosti o grant pro následující rok se přijímají vždy do 30. září běžícího roku.


9. února 2017

Semináře o rozvoji pedag. kompetencí doktorandů a akad. pracovníků UK

V letním semestru AR 2016/2017 se uskuteční první semináře na téma rozvoje pedagogických kompetencí doktorandů a akademických pracovníků Univerzity Karlovy. Cílem těchto seminářů je rozvoj pedagogických dovedností, a to např. výukovými metodami, které bývají obecně charakterizovány jako „student-centered“. Sérii prvních čtyř seminářů na toto téma otevře hostující profesorka Sarah Leupen, University of Maryland, Baltimore County. Certifikovaná lektorka pro oblast student-centered learning, team-based learning metod.


23. ledna 2017

7th International Students' Conference of Young Medical Researchers

We are pleased to invite you to attend the 7th International Students' Conference hosted by Wroclaw Medical University. This year's conference will include five English sessions with a program that offers many opportunities for debate and discussion, such as Internal Medicine, Cardiovascular Diseases, Neurology & Radiology, Current Controversies & Trends in Medicine and Health Sciences. Abstract Deadline 19. 2. 2017.


5. srpna 2016

Informace o zápisu studentů doktorského studia do ak. roku 2016/2017

Zápis do 1. ročníku se bude konat ve dnech 26. – 29. září 2016 a do vyšších ročníků ve dnech 12.  -  29.  září  2016 na odd. vědy 3. LF UK. Zápis je možný po domluvě na odd. vědy i v jiném termínu.


27. dubna 2016

Ubytování na Hlávkově koleji - žádosti do 5. 5. 2016

V souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu v Praze vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.


9. června 2015

Letní kurzy pro doktorandy a akademické pracovníky

Nabídka účasti na 9. ročníku Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku, která se uskuteční tradičně na konci srpna v Brně. Pro studenty závěrečných ročníků a čerstvé absolventy je určena loňská novinka - Letní škola Lean Design a Design for Six Sigma.

Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor