Různé

Co je farmakologie?

Farmakologie je vědní obor zabývající se účinky látek (farmak) na živé organizmy a jejich osudem v organizmu. Farmaky zde rozumíme nejen látky, které se dají využít při terapii, prevenci nebo diagnóze nemocí ( léčiva), ale i látky, které určitým způsobem ovlivňují činnost organizmu a mohou sloužit např. jako nástroje při poznávání funkce organizmu, poznávání mechanizmu otrav a jejich léčby, apod.


Hlavním cílem farmakologie je získat poznatky, které by zvyšovaly účinnost, bezpečnost a racionálnost používání léčiv a objev nových léčiv. Specifitou farmakologie je např. poznávání mechanizmu působení farmak (jakým způsobem působí v organizmu), zjišťování osudu farmak v těle (jejich vstřebávání, distribuce, přeměny, eliminace), hledání nových farmak (farmakologové jsou lovci farmak). Farmakologie zkoumá farmaka nejdříve preklinicky, např. na zvířatech (experimentální farmakologie), později u člověka (klinická farmakologie). Studiem toxických účinků farmak se zabývá toxikologie.


Farmakologie by neměla být zaměňována s farmacií (lékárnictvím), která zahrnuje i výrobu, kontrolu, distribuci, skladování, přípravu a výdej léčiv.


Farmakologie má velký význam nejen medicinský, ale i ekonomický. Objevy desítek nových léčiv a prohlubování poznatků o působení farmak umožnily velké pokroky v lékařství. V České republice se ročně utratí za léčiva desítky miliard Kč. Farmaceutický průmysl je velmi závislý na rozvoji farmakologie.Poslední změna: 1. březen 2019 19:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor