Prezentace pracoviště

Zaměření pracoviště

(obecný popis pracoviště)


Ústav farmakologie 3. LF UK v Praze je zaměřen na pregraduální výuku studentů jak v magisterském, tak v bakalářském studiu (přednášky, semináře, zkoušky, výukové texty aj.) i postgraduální výuku klinických pracovníků (předatestační příprava, výukové texty aj.) či vědeckých aspirantů (doktorandské studium).


Souběžně je prováděna odborná činnost v oblasti preklinického i klinického výzkumu. Preklinický, experimentální výzkum probíhá na poli objasňování mechanizmů drogové závislosti a možností její léčby (vedoucí týmu PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.). Na úrovni klinické farmakologie je činnost ústavu zaměřena na oblast lékových interakcí, na farmakoterapii kardiovaskulárních onemocnění, léčbu bolesti a na problematiku inovativních léčiv aj. (prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. a MUDr. Petr Potměšil, Ph.D.).


Významné funkce, členství v odborných společnostech

doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

 • Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP

 • Česká farmakoekonomická společnost

 • Česká lékařská společnost JEP

 • EASD - European Association for the Study of Diabetes


Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

 • European Society of Cardiology

 • České kardiologická společnost – člen pracovní skupiny pro KV farmakoterapii / čestný člen

 • Česká angiologická společnost – čestný člen

 • Česká internistická společnost

 • Česká společnost pro aterosklerózu

 • Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP

 • Česká lékařská společnost JEP


doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.

 • Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP

 • Česká farmakoekonomická společnost

 • Česká lékařská společnost JEP


doc. PharmDr. Magdaléna Fišerová - Šustková, CSc.

 • Národní korespondent Systému včasného varování o nových syntetických drog pro EMCDDA za ČR (JANSD – EWS NSD) – členka pracovní skupiny „Systém včasného varování před novými drogami“ při Úřadu vlády ČR

 • Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP

 • Česká neuropsychfarmakologická společnost

 • Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP

 • Society for Neuroscience (SFN)

 • European Behavioral Pharmacology Society (EBPS)


MUDr. Petr Potměšil, Ph.D.

 • Česká farmakoekonomická společnost

 • Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP

 • Česká lékařská společnost JEP


Členství v redakčních a jiných radách

doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

 • Česká fyziologie - redakční rada

 • Svět praktické medicíny - redakční rada

 • MEDICUSnews - šéfredaktor

 • PHARMA tribune - odborný redaktor

 • Farmakoterapie - odborný redaktor


Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

 • Remedia – předseda redakční rady

 • Medicína a umění – redakční rada


doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.

 • Psychiatrie – redakční rada

 • NÚDZ – člen rady pro komercializaci


doc. PharmDr. Magdaléna Fišerová - Šustková, CSc.

 • AdiktologiePoslední změna: 1. říjen 2021 09:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor