Prezentace pracoviště

Významné funkce, členství v odborných společnostech

PharmDr. Magdaléna Fišerová - Šustková, CSc.


 • Národní korespondent Systému včasného varování o nových syntetických drog pro EMCDDA za ČR (JANSD – EWS NSD) – členka pracovní skupiny „Systém včasného varování před novými drogami“ při Úřadu vlády ČR

 • Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP

 • Česká neuropsychfarmakologická společnost

 • Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP


Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., FCMA


 • Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP – předseda (1998-2002), čestný člen

 • Europen Behavioural Pharmacology Society – zakládající člen, člen výboru 1986-1992

 • International Association for the Study of Pain

 • International Brain Research Organisation

 • International Society for Research on Aggression – člen výboru 1980-1992

 • Společnost pro psychosomatické integrace – čestný člen

 • Česká a Slovenská etologická společnost – čestný člen

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost – člen výboru 1989-1996

 • Česká psychiatrická společnost

 • Česká společnost pro studium a léčbu bolesti – čestný člen

 • Spolek lékařů českých v Praze

 • Česká lékařská akademie – zakládající člen, člen Rady ČLA

 • Česká lékařská společnost JEP – čestný člen


MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.


 • Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP

 • Česká farmakoekonomická společnost

 • Česká lékařská společnost JEP

 • EASD - European Association for the Study of Diabetes 


MUDr. Petr Potměšil, Ph.D.


 • Česká farmakoekonomická společnost


Členství v redakčních radách

PharmDr. Magdaléna Fišerová - Šustková, CSc.


 • Adiktologie


Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.


 • Bolest - zástupce šéfredaktora

 • Biogenic Amines (Board of Editors)

 • Československá fyziologie

 • Česká a slovenská psychiatrie


MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.Poslední změna: 20. červenec 2016 16:10 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor