Informace k výuce

Důležité odkazy


  

  

Pracovištěm vyučované předměty evidované v SIS

Výuka - databáze výukových jednotek

Ostatní fakultní informační systémy a službyBakalářské studium

Fyzioterapie (vyučující odpovědná za kurz - PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.)Zdravotní vědy (vyučující odpovědný za kurz - MUDr. Petr Potměšil, Ph.D.)Všeobecná sestra (vyučující odpovědný za kurz - MUDr. Petr Potměšil, Ph.D.)Dentální hygienistka (vyučující odpovědný za kurz - MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.)


Magisterské studium

Léková databáze AISLP pro studenty - k dispozici na PC v učebně č. 523


Obecná farmakologie - Požadavky ke zkoušce, Doporučená literatura, Sylabus a další aspekty (Anotace, Cíl předmětu, Metody výuky, Vstupní požadavky) viz Studijní Informační Systém (SIS) na adrese https://is.cuni.cz/studium/predmety kód CVSE3P0012.


Rozvrh přednášek a seminářů zde


Seznam důležitých léčiv

Poslední změna: 16. červenec 2019 10:20 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor