Věda a výzkum

Historie vědeckého zaměření

Biologie se začala vyučovat jako samostatný obor na bývalé Lékařské fakultě hygienické od roku 1970, kdy došlo k založení teoretických oborů. Biologie existovala nejdříve jako oddělení Katedry epidemiologie a biologie, posléze Katedry sociálního lékařství a biologie. Od roku 1992 existovala jako samostatný Ústav obecné biologie 3. LF UK, od roku 1999 jako oddělení obecné biologie a genetiky Centra biomedicínských oborů 3. LF a od roku 2006 jako Ústav obecné biologie a genetiky.


Laboratoř genotoxikologie se zabývala zpočátku studiem antimutagenních účinků radioprotektivních látek, od roku 1976 dodnes genotoxickým účinkem mykotoxínů. V současnosti se zaměřuje zejména na studium antigenotoxických účinků chemoprotektivních látek přírodního původu a na studium získaným chromozomálních aberací a jejich významu pro predikci rizik nádorových onemocnění. Výzkum se realizoval v rámci řady grantů IGA, GA ČR, FRVŠ, GA UK a Ministerstva životního prostředí ČR. Granty jsou řešeny ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny AV ČR a některými zahraničními pracovišti.


Poslední změna: 3. prosinec 2018 11:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor