Informace k výuce

Ústav obecné biologie a genetiky zajišťuje výuku kurzu Obecná biologie a genetika v rámci Modulu IB Biologie buňky a genetika, který je na konci prvního ročníku zakončen integrovanou zkouškou. Výuka obecné biologie a genetiky začíná koncem zimního semestru čtyřmi úvodními semináři, které jsou tématicky zaměřeny na evoluci buňky, podbuněčné a buněčné formy života, jejich klasifikaci a genetickou informaci, strukturu lidských chromosomů, jejich změny během buněčného cyklu, hodnocení lidského karyotypu a pozorování chromosomů v mikroskopu, vysvětlení mechanismů vzniku chromosomálních abnormalit během meiosy a mitosy. V letním semestru již výuka probíhá pravidelně každý týden. Na obsah přednášek navazují semináře. První tři se věnují základům obecné genetiky. V seminářích je tato problematika probírána hlavně z pohledu genetiky člověka. Další témata se soustřeďují na jednotlivé typy dědičnosti lidských chorob a metody používané při diagnostice a prevenci genetických onemocnění. V rámci přednášek jsou studenti seznámeni i se základy bakteriální genetiky. Následují základní informace z oblasti genotoxikologie, zaměřené zejména na mutagenesu, karcinogenesu a metody testování genotoxických účinků faktorů zevního prostředí. Dalšími důležitými tématy jsou imunogenetika a základy klinické cytogenetiky. V rámci přednášky jsou studentům presentovány aktuální informace o problematice imprintingu a jeho spojení s chorobami člověka a informace o onemocněních způsobených tzv. "dynamickými" mutacemi. Letní semestr je uzavřen tématem ekologie (včetně jednodenní ekologické exkurse viz. odkaz), které budoucím lékařům poskytuje pohled na širší souvislosti ve vztazích mezi prostředím a zdravím člověka. Výše uvedená výuka genetiky je základem pro další studium genetiky ve třetím a pátém ročníku.


V zimním semestru ústav zajišťuje výuku biologie a genetiky pro bakalářská studia Fyzioterapie, Všeobecná sestra, Veřejné zdravotnictví (prezenční i kombinovanou formu), nový obor Dentální hygienistka a dále zajišťuje pro studenty ČVUT výuku biologie a genetiky v rámci kurzu Biomedicínské inženýrství. V zimním semestru rovněž probíhá volitelný kurz „Prevence chorob přenosných synantropními živočichy“.


Ústav obecné biologie a genetiky zajišťuje rovněž výuku biologie v přípravných kurzech na přijímací zkoušky.

Důležité odkazy


  

  

Pracovištěm vyučované předměty evidované v SIS

Výuka - databáze výukových jednotek

Ostatní fakultní informační systémy a služby

Poslední změna: 16. červenec 2019 11:01 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor