Prezentace ústavu

Ústav lékařské genetiky pokrývá výuku lékařské biologie a genetiky v magisterském i bakalářském studijním programu v 1. ročníku studia. Rovněž koordinuje kurz Klinická genetika v magisterském studijním programu v 5. ročníku studia. V rámci přípravných kurzů ke studiu všeobecného lékařství vyučuje předmět biologie pro české i anglické kurikulum.


Výzkumná činnost Ústavu lékařské genetiky je velice rozmanitá. Je opřena o spolupráci s pracovišti Akademie věd. Zahrnuje projekty v oblasti epigenetických modifikací u stárnutí, autoimunitních chorob, a v oblasti etiopatogeneze nádorů (genotoxikologie, genetická predispozice, buněčná signalizace).


Významné funkce, členství v odborných společnostech

RNDr. Zdeňka Polívková, odborný asistent

  • European Cytogeneticists Association

  • Cytogenetické sekci Biologické společnosti ČAV - člen výboru

  • Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP

  • Společnost pro prevenci dědičných poruch ČLS JEP


Doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc.

  • Sdružení profesionálních pracovníků DDD

  • Česká a slovenská etologická společnost

  • Česká zoologická společnost


Mgr. Hana Demová, odborný asistent

  • Česká hematologická společnost

Členství v redakčních radách

Doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc.

  • Dezinfekce Dezinsekce Deratizace
Poslední změna: 15. březen 2019 14:34 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor