• Aktuality

Aktuality

6. ledna 2023

Apel děkana na publikační etiku


Vážené kolegyně a kolegové,


jak je Vám jistě dobře známo, řada firem i soukromých osob na celém světě si udělala dobrý byznys z touhy vědců i "pseudovědců" po profesních i akademických postupech a titulech. Časopisy, které toho využívají primárně za obchodním účelem, se obvykle řadí mezi tzv. predátorské časopisy. Jedním z typických znaků predátorského časopisu je to, že časopis odesílá jménem skutečného nebo imaginárního editora pozvánky k publikování formou e-robota. Nejedná se tedy o žádná individuální pozvání váženým vědcům, ale robot vyhledá ve veřejných databázích jakékoli autory publikací a těm rozesílá pozvánky buď k zaslání článku nebo k účasti na konferenci nebo dokonce k tomu, aby dotyčný působil jako "guest editor" celého jednoho čísla časopisu. Ten, kdo takové pozvání stát se „guest editorem“ v časopise, který sám nečte, přijme, se fakticky může stát "užitečným idiotem": tím, že sežene další autory, pomáhá dělat byznys firmě, která de facto destruuje celou oblast vědy.


Bohužel odlišení predátorského časopisu od solidního časopisu je velmi obtížné, protože některé predátorské časopisy se díky své agresivní politice dostaly k hodnotám IF někdy i >5 a mnoho jich je v kategorii Q2 (samozřejmě ještě více v kategoriích Q3 a Q4). Některé už dokonce pronikly do Q1, což je opravdu nebezpečné...... Vedení fakulty i vedení univerzity hledá v současné době cesty, jak tomuto "byznysu s vědeckou ctižádostí" čelit, aby zůstala zachována integrita vědeckého bádání. Existuje několik cest, jak odlišit mezi miliony vědeckých časopisů "zrno od plev". Jejich popis není cílem tohoto mého apelu. Apeluji tímto na akademickou poctivost všech zaměstnanců i studentů 3.LF UK:


  • pište články do časopisů, které sami čtete nebo alespoň znáte, nepište články do časopisů, které vůbec neznáte

  • naučte se odlišit seriózní pozvání k publikaci (zpravidla ve formě osobního pozvání od někoho

  • z Vašeho oboru) od "robotického" pozvání zcela neznámým člověkem (resp. automatem)

  • vybírejte si časopis (do něhož zašlete svou práci) Vy sami a nikoli, aby si "robot" vybral Vás

  • sledujte pravidelně seznamy predátorských časopisů a do časopisů na tomto seznamu neposílejte žádné příspěvky


Věřím, že během roku 2023 vedení fakulty najde cestu, jak "zrno od plev" odlišovat. Píšu Vám to hned na začátku roku, abyste pak později nebyli zaskočeni. Velmi přivítám Vaše konstruktivní návrhy, které podpoří tuto naši cestu za čistotou akademického prostředí.


Děkuji a přeji krásný rok 2023.


V úctě                                                                          

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

děkanSdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor