• Kalendář akcí

Kalendář akcí


Vzdělávání sester 30let poté…


K řadě oslav 30tého výročí sametové revoluce jsme se rozhodli přispět mezinárodní konferencí na téma „Vzdělávání sester 30let poté…“ dne 29. 11. 2019 v Syllabově posluchárně 3. lékařské fakulty UK.


Konference se koná pod záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et. Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, děkana 3. LF UK prof. MUDr. Petra Widimského DrSc., prezidentky České asociace sester PhDr. Martiny Šochmanové, MBA a Pedagogické sekce ČAS.


Konference představí změny ve vzdělávání sesterské profese v posledních 30ti letech, současný stav a vize do budoucna. Pozvání na konferenci přijali zástupci MZ ČR, Asociace SZŠ a VOZŠ a Technické univerzity v Berlíně, zajímavý bude pohled lékaře a zaměstnavatele na současné vzdělávání sester a jeho vývoj. Zajímat nás budou otázky a odpovědi na demografické výzvy, jaké sestry potřebuje praxe, jaké jsou vize ve zvyšování kompetencí sestrám, co lékaři a zaměstnavatelé očekávají od sester a mnoho dalších.


Registrovat je možná na adrese


Program konference


Program konference ke stažení  Program konference ke stažení
Kontakt:

PhDr. Hana Svobodová,Ph.D.

email:

telefon: 603 337 585Začátek akce 29. listopadu 2019
Konec akce 29. listopadu 2019
Druh akce Konference
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor