Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZPřednosta kliniky

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.


 

Sekretariát

Bc. Petra Čermáková

telefon: +420 28308365

mobil: +420 728 998 277


Bc. Vladislava Müllerová, DiS.

telefon:+420 283 088 432


Zástupce pro vzdělávací činnost

MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.

> jmenovací dekret


Zástupce pro vědeckou činnost

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

> jmenovací dekret


Poslední změna: 14. září 2022 12:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor