Klinika psychiatrie


Národní ústav duševního zdraví (dříve Psychiatrické centrum Praha) je tradiční výukovou základnou psychiatrie pro 3. lékařskou fakultu UK (dříve Lékařskou fakultu hygienickou UK) a od roku 1990 její rovnocennou klinickou bází pro výuku psychiatrie.


Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK, která působí v Psychiatrickém centru Praha, zajišťuje výuku psychiatrie v magisterském studiu v modulech IIB-Klinická propedeutika, IIC-Základní klinické problémy (kurz Poruchy psychiky) a podílí se na výuce v kurzu Bolest a Dušnost a bolest na hrudníku modulu IIC-Základní klinické problémy, v MNV-modul neurobehaviorálních věd v českém i anglickém curriculu, v 5 povinně volitelných kurzech a 7 studentských vědeckých aktivitách; školí 14 postgraduálních studentů v Neurovědách, v bakalářských studijních programech Specializace ve zdravotnictví – Fyzioterapie, Ošetřovatelství – Zdravotní vědy a Ošetřovatelství – Všeobecná sestra. Dále zajišťuje výuku psychologie v magisterském studiu v modulech IE-Metodologie (kurz Základy vědecké metodologie), modulu IIC-Základní klinické problémy (kurz Lékařská psychologie a patopsychologie) v českém i anglickém curriculu a v bakalářských studijních programech Specializace ve zdravotnictví – Fyzioterapie (Psychoterapie), Ošetřovatelství – Zdravotní vědy (Lékařská psychologie) a Ošetřovatelství – Všeobecná sestra (Psychologie v ošetřovatelství).


Spolupráce NÚDZ (PCP) a 3. LF UK je příkladnou ukázkou soustředění a integrace univerzitní výuky (3.LF), resortního výzkumu, centra excelence (Centrum neuropsychiatrických studií) a klinického pracoviště (NÚDZ) a odstranění byrokratických i faktických bariér a kompeticí jak mezi resorty, tak mezi jednotlivými oblastmi medicíny (klinika, věda, výzkum a vzdělávání). Tato integrace je zajištěna jak personálně (ředitel NÚDZ byl v letech 1990-1997 děkanem fakulty), tak formálně (společný projekt CNS aj.). Národní ústav duševního zdraví je v současné době nositelem akreditace kvality a spolupracujícím centrem Světové zdravotnické organizace.
Poslední změna: 21. únor 2018 15:38 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor