Zájmy a odbornost

V centru zájmů a odborností CZEM je propojení medicínských vědomostí a principů evidence based medicine se schopností ekonomických analýz (včetně zpracování rozsáhlých souborů zdravotnických dat) a praktickou znalostí reálného fungování českého a dalších zdravotních systémů. Z toho vyplývají kompetence především v následujících oblastech:


  • Úhradové mechanismy a kontrakty mezi plátci a poskytovateli, včetně kontraktů sdílejících riziko

  • Výzkum poskytování zdravotních služeb - analýzy chování poskytovatelů, hodnocení kvality a efektivity

  • Programy disease managementu, klinické protokoly a další nástroje standardizace a integrace zdravotní péče sloužící k omezení dopadu chronických nemocí, včetně motivačních systémů pro pacienty

  • Financování zdravotních systémů, včetně dopadu stárnutí obyvatelstva, kompenzace rizika (přerozdělení vybraného pojistného) a financování dlouhodobé péčePoslední změna: 16. červenec 2019 09:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor