CZEM – Centrum zdravotní ekonomie a managementu


Centrum zdravotní ekonomie a managementu (CZEM) bylo založeno v roce 2013 jako společné pracoviště 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a společnosti Advance Healthcare Management Institute. Z organizačního hlediska je CZEM začleněn pod Kabinet veřejného zdravotnictví 3. LF UK.


Cílem CZEM je prohloubení mezioborové spolupráce zapojených institucí a podpora vědecké a vzdělávací činnosti v řízení, ekonomii a organizaci zdravotních služeb a dalších služeb v péči o zdraví, stejně jako v oblasti zdravotnického práva.


CZEM provádí výzkumnou a vědeckou činnost, podílí se na grantových projektech a účastní se konferencí a dalších odborných platforem. V oblasti vzdělávání zajišťuje či se podílí na vytváření výukových modulů v rámci pregraduálního a postgraduálního studia a celoživotního vzdělávání.


Ve vědecké a vzdělávací činnosti spolupracuje CZEM s dalšími odbornými pracovišti a institucemi v ČR i v zahraničí. Od roku 2014 se do spolupráce zapojila i 1. lékařská fakulta UK.
Poslední změna: 16. červenec 2019 09:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor