Aktivity

Vzdělávací aktivity

Pro studenty Univerzity Karlovy připravil CZEM ve spolupráci nebo samostatně tyto výukové programy:


  • Health Economics, kurz ekonomie zdravotnictví v rámci magisterského programu IES FSV UK, vyučováno v angličtině.

  • Podíl na výuce veřejného zdravotnictví v rámci pregraduálních programů 3. LF UK, zejména v oblastech zaměřených na financování zdravotnictví, porovnání zdravotních systémů, úhradové mechanismy a klasifikační systémy.

  • Volitelný kurz Organizace zdravotnictví, role a nové kompetence lékaře v moderních zdravotních systémech v Evropské unii určený pro studenty lékařských a dalších fakult Univerzity Karlovy. Kurz byl vyučován v akademickém roce 2013/2014.


V oblasti celoživotního vzdělávání nabízí CZEM následující programy:Výzkumné aktivity

V oblasti výzkumu se CZEM podílí na následujících projektech:


  • mezinárodní projekt MUNROS, hodnotící dopady rozvoje nových zdravotnických profesí na kvalitu, účinnost a náklady zdravotních služeb v 9 evropských zemích

  • zmapování nákladů na péči o pacienty s diabetes mellitus 2. typu v ČR – podíl na přípravě grantového projektu v rámci Technologické agentury ČR, podaného IES FSV UK


Odborné konference
Poslední změna: 26. červen 2017 16:28 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor