Praktické stáže pro absolventy

V rámci programu Erasmus+ je možné vyjet rovněž na absolventskou praktickou stáž. Na akademický rok 2017/2018 bylo Univerzitě Karlově jako celku nabídnuto konsorciem Educa cca 45 absolventských praktických stáží v rámci programu Erasmus+ (o 45 stáží by šlo při délce 2 měsíce/1 absolvent a střední výšce stipendia 500 Euro/1 měsíc).


Účastníky mohou fakulty vybírat mezi těmi studenty, kteří teprve budou skládat státní závěrečné zkoušky – přihlášku je třeba konsorciu Educa odeslat ještě před absolutoriem studenta. Ostatní dokumenty (Learning Agreement, Účastnická smlouva, pojištění, OLS jazykové testy apod.) mohou být vyřízeny i po státnicích.


Zájemci o výjezd (budoucí absolventi) kontaktují kancelář Erasmus – Mgr. Bendovou a uvedou: své jméno, studijní program, současný ročník, předpokládaný termín poslední SZZK. V případě studentů, kteří by měli absolvovat v září 2017, se lze hlásit do 14. 8. 2017. V případě studentů, kteří plánují zakončit studium v lednu 2018, je uzávěrka stanovena na 14. 12. 2017. Studenti, kteří poslední SZZK budou skládat v LS 2018, se mohou hlásit i později, pokud zbydou místa nebo Educa dostane pro další semestr dodatečné financování. Doporučujeme však přihlásit se do 14. 12. a být tedy zahrnut do dřívějšího výběru.


Další informace o absolventských stážích naleznete na webových stránkách UK: http://www.cuni.cz/UK-8248.html#10


V případě dotazů nebo zájmu o výjezd prosím kontaktujte Mgr. Bendovou.
Poslední změna: 17. červenec 2017 13:45 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor