Věda a výzkum

Výzkumné a rozvojové projekty řešené pracovníky ústavu v posledních 5 letech


Iniciální stadia diabetes mellitus, metabolických a nutričních poruch (PROGRES Q36, koordinátor prof. Anděl)

UK

2017 - 2021

Univerzitní centrum pro výzkum energetického metabolismu (UNCE 204015/2012, koordinátor prof. Anděl)

UK

2012 -2017

Nové elektroforetické přístupy pro studium obezity a diabetu (GA ČR 15-03139S, řešitel doc. Tůma)

GA ČR

2015-2017

Nástroje pro optimalizaci separací v kapilární elektroforéze (GA ČR 17-12648S, řešitel doc. Tůma)

GA ČR

2017-2019

Elektroforetický přístroj pro klinickou a environmentální analýzu (TA ČR TG01010108, řešitel doc. Tůma)

TA ČR

2017-2019

Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka (TA03011027, řešitel za 3. LF doc. Dlouhý)

TA ČR

2013-2016

Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů sobsahem bioaktivních složek zvybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin svyužitím probiotických mikroorganismů a postupy posuzování jejich kvality (101B090, řešitel za 3. LF prof. Anděl)

MZe ČR - NAZV

2010 - 2014

European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU) 2017-2021 (733032, řešitelka za 3. LF prof. Černá)

Horizont 2020

2017-2021

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance na trhu práce (podprojekt Otevření nového výukového programu pro nutriční terapeuty, garant doc. Rambousková)

MŠMT - OP VVV

2017 - 2019

Vybudování experimentální dietní kuchyně, garant doc. Dlouhý)

MŠMT - OP VVV

2017 - 2019

Zdravotnicky významní živočichové (IP UK, řešitel dr. Rödlová)

UK

2019 - 2020

Rozvoj analytických metod pro udržení konkurenceschopnosti výzkumu voblasti výživy, diabetologie a metabolismu (IP UK, řešitel doc. Tůma)

UK

2019 - 2020Poslední změna: 17. duben 2019 15:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor