• Slavnostní akademická obec ocenila významné pedagogy 3. LF UK

Slavnostní akademická obec ocenila významné pedagogy 3. LF UK


Slavnostní akademická obec 31.10.2018 připomněla 100. výročí založení republiky a 65. výročí začátku výuky ve vinohradském areálu. Prof. M. Anděl a prim. J. Šturma seznámili přítomné s vývojem naší fakulty. Ředitel SZÚ MUDr. Březovský zmínil historii spolupráce SZÚ s 3. LF UK a nastínil její možnosti do budoucna. Přednosta kabinetu dějin 3. LF UK MUDr. P. Čech a PhDr. M. Jonášová zavzpomínali na prof. MUDr. V. Jonáše při příležitosti 50. výročí jeho úmrtí.


Vyvrcholením programu bylo předání pamětních medailí 3. LF UK významným pedagogům naší fakulty. Oceněni byli: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc., doc. MUDr. Eva Gojišová, doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D., doc. MUDr. Jan Mareš, CSc., prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. a doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc.


Oceněné provázely tóny vokálního studentského tělesa „A patella“.Fotografie z událostiPoslední změna: 13. listopad 2018 11:31 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor