Návody SIS

Orientační informace

Jak rychle nalézt, zda je "moje" téma práce v SIS zadáno a zda mohu ukládat soubory k práci

 1. Vstupte na stránky Studijního informačního systému - SIS

 2. Vyberte aplikaci Hledání osob. Pomocí filtru zvolte: fakulta - 3. lékařská fakulta, zadejte hledání jen student a pak zadejte vaše jméno, stačí příjmení.

 3. Po zadání těchto kritérií se objeví seznam vyhledaných studentů, klikněte na svoje jméno.

 4. Pod vaším jménem jsou uvedeny všechny "Vaše" studia na UK, na kterých jste byl řádně zapsán jako student a to na jakékoliv fakultě UK (tedy příp. jak magisterské studium, tak i PGS studium) s uvedením od kdy do kdy a zda je studium ukončeno.

 5. Vyberte si aktuální studium, které právě studujete. Pokud máte v SIS téma uvedené k vašemu aktuálnímu studiu objeví se ještě pole studentská práce s názvem tématu, které lze prokliknout a zkontrolovat všechny podrobnosti. Pokud máte téma v SIS zadané k aktuálnímu studiu, můžete po přihlášení do SIS, ukládat vyžadované soubory.

 6. Pokud nemáte v SIS k Vašemu akutálnímu studiu uvedené téma, toto pole neobjeví. V tomto případě, nemůžete ukládat, žádné soubory. Kontaktujte referentku pro PGS studium pro doplnění tématu.

 7. Při tomto způsobu hledání nemusíte být do SIS přihlášeni.

Jak uložit soubory do SIS

Tento postup bude fungovat, jen v případě, že máte téma zadané v SIS a že nejste již absolvent


 1. Vstupte na stránky Studijního informačního systému - SIS

 2. Přihlaste se do Studijního informačního systému.

 3. Vyberte aplikaci Témata prácí (Výběr práce) - po vašem přihlášení a výběru této aplikace byste měli automaticky mít zaškrtnuté zobrazení "moje práce" a uvidíte pouze téma své práce.

 4. Klikněte na název. Ukáže se vám rozšiřující nabídka s editačními možnostmi. (Detail - uložené údaje k tématu, Editace - oprava a doplnění informací k tématu + přidání souborů, Žádost - podání žádosti o neveřejný přístup k práci)

 5. Před samotným ukládáním všech souborů, nejprve zkontrolujte a ev. opravte, či doplňte Editaci údaje k práci.

 6. Teprve po té vkládejte vyžadované soubory k práci.

Jak se přihlásit do Studijního informačního systému - SIS

Studijní informační systém je napojen na Centrální autentizační služby UK, jako login slouží číslo pod fotografií na Průkazu studenta UK, heslo je to, které jste si nastavili v systému CAS (Centrální autentizační systém UK).


 • V případě, že nemáte nastavené heslo nebo máte problém se vstupem a přihlášením do SIS, kontaktujte správce SIS a systému CAS.

Co se dále stane s vaší digitálně uloženou dizertační prací

 • Před obhajobou: Po elektronickém odevzdání vaší dizertační práce referentka pro doktorské studium provede kontrolu, zda jsou administrativní náležitosti splněny. Zkontroluje, zda všechny povinné soubory uložené k vaší práci jsou kompletní, případně doplní či požádá o doplnění chybějících souborů, např. posudků.

 • Po obhajobě: doplní záznam o obhajobě a výsledek. V případě, že není komisí požadována dodatečná oprava nebo přepracování práce (tzv. errata) nebo nemáte podanou žádost o neveřejný přístup k práci, vše uzavře, tzv. finalizuje.

 • Po této finalizaci se soubory kopírují do veřejně přístupného Digitálního repozitáře UK


Poslední změna: 11. únor 2022 18:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor