Ukončené granty

  • AZV ČR 16-29182A Vliv pohybové aktivity a omega-3 mastných kyselin na metabolické zdraví a dysfunkci tukové tkáně u seniorů, 2016-2019

  • GAČR 16-14048S Limitovaná expandabilita tukové tkáně jako rizikový faktor rozvoje diabetu 2.typu: role preadipocytů (LIMEX) 2016-2018

  • GAČR 16-00477S LYMPHAT-Lymfostáze jako modulátor expanze a zánětu tukové tkáně 2016-2018

  • IGA MZ ČR Úloha mastných kyselin v regulaci imunitního stavu tukové tkáně 2013-2015

  • GAČR P301/11/0748 Role stresu endoplazmatického retikula v patogenezi obezitou vyvolaného zánětu lidské tukové tkáně 2011-2014

  • FP7 Health-2007-A Adipokines as Drug Targets to Combat Adverse Effects of Excess Adipose Tissue (PI-Prof. Dr. Juergen Eckel, German Diabetes-Center) 2008-2012


Poslední změna: 30. červen 2021 13:20 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor